Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 121 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.121

1996 04 17

 

Dėl įsiskolinusių mokesčių mokėtojų turto perėmimo

 

            Vykdydama 1996 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 245 “Dėl mokesčių mokėtojų turto perdavimo valstybės ar savivaldybės institucijoms, atleidžiant juos nuo mokestinių (piniginių) prievolių, tvarkos patvirtinimo”, Vilniaus mieto taryba

NUSPRENDŽIA:

            1. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą, atsižvelgiant į jos 1996 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 586V sudarytos biudžetui įsiskolinusių mokesčių mokėtojų turto perėmimo nuolatinės komisijos siūlymus, priimti sprendimus dėl turto perėmimo.

            2. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą kitame miesto Tarybos posėdyje informuoti Tarybos narius apie turto perėmimą.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Savivaldybės turto valdymo skyrius                               AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                                                                        prie sprendimo projekto “Dėl

                                                                                    įsiskolinusių mokesčių                                                                                       mokėtojų turto perėmimo”

 

            1995 12 28 Lietuvos Respublikos statymas Nr. I-1158 “Dėl mokestinių (piniginių) prievolių valstybės ir savivaldybių biudžetams pasibaigimo” suteikę teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybei atleisti Įsiskolinusius valstybės ir savivaldybės biudžetams mokesčių mokėtojus nuo mokestinių prievolių, jeigu jie valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise perduoda bet kokį kitą savo turtą, o valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai perduodamas šis turtas, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, sutinka jį perimti.

            Vilniaus miesto valdyba 1996 04 11 sprendimu Nr. 586V sudarė įsiskolinusių mokesčių mokėtojų turto perėmimo nuolatinę komisiją ir pavedė jai teikti Vilniaus miesto Tarybai sprendimų dėl turto perėmimo projektus.

            Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo 1996 02 20 nutarimu Nr. 245 patvirtintoje “Mokesčių mokėtojų turto perdavimo valstybei ar savivaldybės institucijoms, atleidžiant juos nuo mokestinių (piniginių) prievolių, tvarkoje” nurodė, kad miesto Taryba, gavusi prašymą perduoti turtą per 10 dienų nuo jo gavimo datos praneša mokesčių mokėtojui savo sprendimą - sutikti priimti turtą, padengiant įsiskolinimą biudžetui ar nesutikti.

            Ekonomikos ir finansų komitetas 1996 m. balandžio 15 d. įvykusiame posėdyje apsvarstė šį klausimą ir protokolu Nr. 24 nusprendė siūlyti Vilniaus miesto Tarybai pavesti Miesto valdybai priimti sprendimus siūlomo perduoti turto klausimais.

 

STVS ĮKVP vyr. ekonomistė                                       D. Juškevičienė

Į pradžią