Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 53 1995-08-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS Nr. 53

1995 08 02

 

Dėl administracinės komisijos sudarymo

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsniu, Vilniaus miesto taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Sudaryti šią administracinę komisiją:

            G.Ambrazevičiūtė         - Miesto ūkio skyriaus gamybinių grupių darbo                                                                organizavimo ir koordinavimo poskyrio viršininkė, 

            L.Antanavičius  - Tarybos narys,

            V.Česnulevičius            - Tvarkos palaikymo ir priežiūros skyriaus vedėjas,

                        A.Burokas                    - Tarybos narys,

            R.Butautas                    - Tarybos narys,

            J.Burbo                        - Tarybos narys,

            F.Bičajevas                  - Tarybos narys,

            E.Dedūra                      - Architektūros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas,

            J.Galinaitytė                  - Tarybos narė,

                        S.Gongapševienė          - Švietimo skyriaus metodininkė - inspektorė,

            A.Levickas                   - Tarybos narys,

            A.Lukoševičius - Tarybos narys,

            L.Norvilas                    - Šeškinės seniūnas,

            V.Perednienė    - Vaikų teisių apsaugos tarnybos viršininkė,

            K.Senkus                     - Teisinio reguliavimo skyriaus juriskonsultas,

             R. Kalašnykas;

             1996 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 119 redakcija

 

            2. Pavesti komisijai išrinkti komisijos pirmininką ir sekretorių.

 

Meras                                                                                      Alis Vidūnas

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 119 - 1996-04-17
Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995 08 02 sprendimo Nr. 53 "Dėl administracinės komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo
Į pradžią