Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 82 1995-11-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Vilniaus miesto tarybos

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS Nr.82

1995 11 28

 

Dėl privalomojo patento mokesčio tarifų 1996 m. nustatymo

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimu Nr.1398”Dėl patentų išdavimo tvarkos”, Vilniaus miesto taryba

n s p r e n d ž i a :

            Nustatyti privalomojo patento mokesčio pagal veiklos rūšis tarifus juridinio asmens teisių neturinčioms individualioms (personalinėms) įmonėms ir ūkinėms bendrijoms pagal 1 priedėlį ir fiziniams asmenims pagal 2 priedėlį.

 

            Meras                                                                          Alis Vidūnas

 

Vilniaus miesto tarybos

1995 m. 11 mėn. 28 d.

sprendimo Nr. 82

1 priedėlis

 

Privalomojo patento mokesčio pagal veiklos rūšis tarifai juridinio asmens teisių neturinčioms individualioms ( personalinėms) įmonėms ir ūkinėms bendrijoms (litais per metus)

 

            1. Verslai:

            1.1. visų rūšių drabužių, galvos apdangalų siuvimas, taisymas                  1500

            1.2. odos ir galanterijos dirbinių gamyba, taisymas*                               1000

            1.3. avalynės siuvimas, taisymas                                                                        1100

            1.4. baldų gamyba, staliaus darbai                                                                     3000

            1.5 paminklų, antkapių, kapų tvorelių gamyba                                        3000

            1.6. karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba*                                      1000

            1.7. kailių ir odų išdirbimas, sukirpimas, dažymas                                               2000

            1.8 konditerijos gaminių ir kitų maisto produktų gamyba*                      2000

            1.9. statybos ir remonto darbai                                                              3000

            1.10. santechnikos darbai                                                                                 1500

            1.11. žuvų gaudymas ir apdorojimas

                        jūroje ir mariose                                                                        - 4500Lt

                        upėse ir ežeruose                                                                      - 1000Lt.

            1996 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 87 redakcija

 

            2. Aptarnavimo paslaugos:

            2.1. kirpėjų paslaugos                                                                           1000

            2.2. fotografų darbai                                                                                         1500

            2.3. taksi (lengvųjų automobilių) paslaugos (už kiekvieną automobilį)      3000

            2.4. krovininio transporto paslaugos, išskyrus tarptautinį vežimą ( už  kiekvieną automobilį)                                                                                             3200

            2.5. keleivių vežimas vietiniais ( miesto ir priemiestiniais) maršrutais ( už kiekvieną vietą):

            autobusais                                                                                                          120

            mikroautobusais                                                                                                  220

            2.6. keleivių vežimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ( už kiekvieną vietą):

            autobusais                                                                                                          200

            mikroautobusais                                                                                                  300

            2.7. keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais ( už kiekvieną vietą):

            autobusais                                                                                                          300

            mikroautobusais                                                                                                  350

            2.8. keleivių vežimas laivais vietiniais maršrutais (už kiekvieną vietą)       100

            2.9 garso ir vaizdo kasečių įrašymas, jų keitimas, nuoma                                      700

            2.10autotransporto priemonių dažymas                                                 6000

            2.11. kiti automobilių taisymo ir aptarnavimo darbai                               2000

            2.12.automobilių salonų valymas                                                                       700

            3. Prekyba:

            3.1. prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską):

            3.1.1. pramoninėmis ir kitomis prekėmis (įskaitant maisto produktus)     3000

            3.1.2 tik maisto produktais                                                                                2800

            3.2 prekyba iš vežimėlių ir kitų laikinųjų įrenginių ( už kiekvieną vietą)     2800

            3.3. prekyba prekyvietėse ( už kiekvieną vietą)                                      1500

            3.4. visuomeninio maitinimo įmonių veikla (už aptarnaujamą vietą)            300

            4.  Kita veikla:

            4.1. privati gydytojų praktika                                                                2400

            4.2 vidurinio medicinos personalo paslaugos                                          450

            4.3. kompiuterių žaidimai ( už kiekvieną automatą)                                 1000

 

            *-patentas suteikia teisę prekiauti patente nurodytomis savos gamybos prekėmis.

 

            Meras                                                              AlisVidūnas

 

Vilniaus miesto tarybos

1995 m. 11 mėn. 28 d.

sprendimo Nr. 82

2 priedėlis

 

Privalomojo patento mokesčio pagal veiklos rūšis tarifai fiziniams asmenims (litais per metus)

 

            1. Verslai:

            1.1. visų rūšių drabužių, galvos apdangalų siuvimas, taisymas                  1500

            1.2. trikotažo gaminių mezgimas mašinomis*                                          2000

            1.3. trikotažo gaminių mezgimas rankomis*                                           200

            1.4. odos ir galanterijos dirbinių gamyba, taisymas*                               600

            1.5. avalynės siuvimas, taisymas                                                                        1100

            1.6. keramikos dirbinių gamyba*                                                                       800

            1.7. baldų gamyba, staliaus darbai                                                                     3000

            1.8. popieriaus (išskyrus kartoninę tarą), kaulo, vytelių dirbinių,

            dirbtinių gėlių, vainikų gamyba*                                                             900

            1.9. buitinių prietaisų gamyba*                                                              300

            1.10. karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba*                                                1000

            1.11. statybos ir remonto darbai                                                                        3000

            1.12. vilnų karšimas, verpimas                                                               200

            1.13. sulčių spaudimas                                                                          200

            1.14. raktų, metalinių karnizų gamyba                                                    600

            1.15. santechnikos darbai                                                                                 1500

            1.16. stiklo išpjovimas                                                                          400

            1.17. žuvų, mėsos bei kitų gaminių rūkymas                                           300

            1.18. elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas                 300

            1.19. veidrodžių gamyba                                                                                   600

            2. Aptarnavimo paslaugos:

            2.1. kirpėjų paslaugos                                                                           1000

            2.2. masažuotojų kosmetinės paslaugos, nesusijusios su gydomąja ir chirurgine veikla                                                                                                     1100

            2.3. stenografavimo, mašinraščio, knygrišystės darbai                            400

            2.4. fotografų darbai                                                                                         1500

            2.5. buitinės technikos, televizorių, radijo aparatūros taisymas                1200

            2.6. laikrodžių taisymas                                                                         1000

            2.7. garso ir vaizdo kasečių įrašymas, jų keitimas, nuoma                                   700

            2.8. mokamųjų tualetų paslaugos                                                                       700

            2.9. trūklių lervų gaudymas*                                                                  100

            2.10. vežiojimo kinkomuoju vežimu paslaugos (už kiekvieną vežimą)      200

            2.11. pasivažinėjimo elektromobiliais paslaugos

            už kiekvieną elektromobilį)                                                                                200

              2.12 muzikantų paslaugos vestuvių, pobūvių metu ir kitais

            atvejais                                                                                                 - 700 Lt.

1996 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 87 redakcija

 

            3. Prekyba:

            3.1. prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską):

            3.1.1. pramoninėmis ir kitomis prekėmis                                                            2400

            (įskaitant maisto produktus)

            3.1. 2. tik maisto produktais                                                                              2000

            3. 2. prekyba iš vežimėlių  ir kitų laikinųjų prekybos įrenginių                  1200

                        (už kiekvieną vietą)

            3. 3. prekyba prekyvietėse ( už kiekvieną vietą)                                     1400

            3.4. išnešiojamoji prekyba                                                                                300

            3. 5. išvežiojamoji prekyba                                                                               600

            4. Kita veikla:

            4. 1. repetitoriaus paslaugos                                                                              300

            4. 2. vertimas iš vienos kalbos į kitą                                                       300

            4. 3. Neteko galios.

             1996 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 87 redakcija

 

            4. 4. Neteko galios.

            1996 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 87 redakcija

 

            4. 5. kompiuterių žaidimai         (už kiekvieną automatą)                                    1000

            4. 6. svėrimo paslaugos                                                                         200

            4. 7. vandens transporto įrengimų ir dviračių nuoma gyventojams           200

 

 

                        - patentas suteikia teisę prekiauti patente nurodytomis savos gamybos prekėmis.

 

                        Meras                                                              Alis Vidūnas

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 87 - 1996-02-07
Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995 11 28 sprendimo Nr.82 " Dėl privalomojo patento mokesčio tarifų 1996m. nustatymo" dalinio pakeitimo
Į pradžią