Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 96 1996-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.96

1996 02 07

 

Dėl savivaldybės įmonės “Vilniaus planas” įsteigimo

 

  Vadovaudamasi 1995 12 12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 04 14 nutarimu Nr. 537 “Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių” ir atsižvelgdama į Statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 06 01 rašto Nr.3-312-05-725 rekomendacijas, Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

  1. Įsteigti savivaldybės įmonę “Vilniaus planas”.

  2. Pertvarkyti Architektūros ir statybos skyriaus padalinį - gamybinį personalą į naujai steigiamą savivaldybės įmonę “Vilniaus planas”.

  3. Pavesti Valdybai įregistruoti savivaldybės įmonės “Vilniaus planas” įstatus, įstatinį kapitalą, skirti įmonės direktorių ir vyriausiąjį finansininką bei vykdyti kitas steigėjo funkcijas.

 

     Mero pavaduotojas                    Romualdas Sikorskis

Į pradžią