Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 677V 1996-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO VALDYBOS 1996 02 01 SPRENDIMO Nr. 107V "DĖL TAKSI PASLAUGŲ GERINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. balandžio 25 d.   Nr. 677 V

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

Iš dalies pakeičiant Vilniaus miesto valdybos 1996 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 107V "Dėl taksi paslaugų gerinimo":

1. Neteko galios.

1999 m. birželio 10 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 1063V redakcija

 

2. Papildyti 7 punktą šia pastraipa:

"Pažeidimais laikyti surašytus policijos, transporto inspekcijos ir įgaliotųjų savivaldybės pareigūnų protokolus bei aktus apie taksi vairuotojų pažeidimus, nurodytus priede.".

3. Išbraukti iš 8.1 punkto žodį "adresas".

 

 

 

 

 

Meras

Alis Vidūnas

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO VALDYBA - SPRENDIMAS - 1063V - 1999-06-10
Dėl Vilniaus keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų tvirtinimo
Į pradžią