Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 680V 1996-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO MOTINOS IR VAIKO PENSIONATO BEI VILNIAUS MIESTO SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ DARBINIO MOKYMO CENTRO ĮRENGIMO

VILNIAUS MIESTO VALDYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL VILNIAUS MIESTO MOTINOS IR VAIKO PENSIONATO BEI VILNIAUS MIESTO SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ DARBINIO MOKYMO CENTRO ĮRENGIMO

 

1996 m. balandžio 25 d. Nr. 680V

Vilnius

 

Vilniaus miesto valdyba n u s p r e n d ž i a:

1. Įpareigoti Socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centrą įrengti Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionatą Vytenio g. 45.

2. Įpareigoti Švietimo skyrių perduoti į Socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centro balansą patalpas Vytenio g. 45.

3. Neteko galios.

1997 m. kovo 6 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 352V redakcija

 

4. Leisti Vilniaus miesto sutrikusio intelekto žmonių darbinio mokymo centrui laikinai neatlygintinai naudotis 977,49 kv. m negyvenamuoju pastatu Pramonės g. 141 (7C2/p; 1-(1-29); 2-(1-15) pagal panaudos sutartį.

1997 m. kovo 6 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 352V redakcija

1997 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 1419V redakcija

 

5. Pritarti Socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centro parengtam Tarybos sprendimo projektui „Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995 02 22 sprendimo Nr. 27 dalinio pakeitimo“

 

Meras

Alis Vidūnas

______________

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO VALDYBA - SPRENDIMAS - 352V - 1997-03-06
DĖL VILNIAUS MIESTO VALDYBOS 1996 04 25 SPRENDIMO NR. 680V DALINIO PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO VALDYBA - SPRENDIMAS - 1419V - 1997-08-28
DĖL VILNIAUS MIESTO VALDYBOS 1996 04 25 SPRENDIMO NR.680V IR VILNIAUS MIESTO VALDYBOS 1997 04 10 SPRENDIMO NR.702V DALINIO PAKEITIMO BEI VILNIAUS MIESTO VALDYBOS 1997 03 06 SPRENDIMO NR.352V PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Į pradžią