Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 616V 1996-04-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO VALDYBOS 1995 M. KOVO 23 POTVARKIO NR. 793V DALINIO PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO VALDYBOS 1995 M. KOVO 23 POTVARKIO NR. 793V DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. balandžio 18 d.   Nr. 616V

Vilnius

 

Vilniaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

1. Neteko galios.

1997 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 583V redakcija

 

2. Įpareigoti seniūnus, išduodant leidimus platinti loterijos bilietus, vykdyti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkio Nr. 793V „Dėl prekybos Vilniaus gatvėse“ reikalavimus.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto valdybos 1995 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą Nr. 1423V Dėl Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkio Nr. 793V dalinio pakeitimo“.

 

Mero pavaduotojas

Romualdas Sikorskis

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO VALDYBA - SPRENDIMAS - 583V - 1997-03-27
DĖL REPREZENTACINIŲ VILNIAUS MIESTO GATVIŲ IR AIKŠČIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
Į pradžią