Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PROTOKOLINIS NUTARIMAS, Nr. 21-450 2009-06-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBOS KOLEGIJA

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

  2009 m. birželio 11 d. Nr.   21-450

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kolegija n u t a r i a:

Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektui „Dėl Tarybos sprendimo projekto „Dėl Tarybos 2008-07-16 sprendimo Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

Mero pavaduotojas,

pavaduojantis merą

Romas Adomavičius

 

Į pradžią