Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2115 2009-11-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

  2009 m. lapkričio 30 d. Nr.   30-2115

Vilnius

 

P r i t a r i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektui „Dėl Tarybos        2008-07-16 sprendimo Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

 

 

Į pradžią