Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-866 2010-04-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PREKYBOS IŠ SPECIALIZUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-08-19 ĮSAKYMU NR. 30-1430, PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREKYBOS IŠ SPECIALIZUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ,
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO,
 PATVIRTINTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2009-08-19 ĮSAKYMU
NR. 30-1430, PAKEITIMO

 

  2010 m. balandžio 22 d. Nr.   30-866

Vilnius

 

Neteko galios 2014 05 23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1365 „Dėl prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-5 - 2011-01-11
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010-04-22 ĮSAKYMO NR. 30-866 „DĖL PREKYBOS IŠ SPECIALIZUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-08-19 ĮSAKYMU NR. 30-1430, PAKEITIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1365 - 2014-05-23
DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ
Į pradžią