Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1984 2010-11-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ SANITARINIO VALYMO IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ SANITARINIO VALYMO IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2010 m. lapkričio 10 d. Nr.   30-1984

Vilnius

 

            Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 m.         vasario 1 d. audito ataskaita Nr. R-05-4  ir 2010 m. vasario 4 d. audito išvada Nr. R-11-4,

            t v i r t i n u  Bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. 30-1984

 

BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ SANITARINIO VALYMO IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų kontrolės tvarkos aprašas (toliau – aprašas), parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. vasario 1 d. ataskaitos Nr. R-05-4 rekomendacijomis,  nustato bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų, kurias sutartiniais pagrindais teikia Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros konkurso laimėtojas, kontrolės tvarką Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Vilniaus miesto bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų kontrolė  vykdoma vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu  Nr. 722  „Dėl LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 ,,Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis;

2.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintomis Bendrosiomis priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis;

2.5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582 patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis;

2.6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1118 ,,Dėl Tarybos 2008-07-16 sprendimo Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“;

2.7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1332 ,,Dėl Tarybos 2008-07-16 sprendimo Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“;

2.8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-658  ,,Dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-11185 ,,Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1-1230 patvirtintomis Vilniaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis;

2.10. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-211 patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis;

2.11. Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros konkurso sąlygomis.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Teikėjas – asmuo, sutartiniais pagrindais teikiantis sutartyje nurodytas paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai;

Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

Bendro naudojimo teritorijos – viešos teritorijos, skirtos miesto gyventojų poreikiams tenkinti (parkai, skverai, aikštės, transporto mazgai, miesto gatvės, kiemai, viešojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės, viešojo transporto stotelės ir t.t.), kurios nėra išnuomotos arba suteiktos kitiems asmenims, arba jų valdomos nuosavybės teise;

Bendro naudojimo teritorijų sanitarinis valymas ir želdinių priežiūra – visos paslaugos, nurodytos šio aprašo 6 punkte.

 

II. BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ SANITARINIO VALYMO IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

4. Teikėjas privalo Vilniaus miesto bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas atlikti vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, jų pataisymais bei papildymais, galiojančiais iki konkurso paskelbimo dienos.

5. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-900 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos“,  Vilniaus miesto savivaldybės teritorija suskirstyta į 5 sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros objektus:

5.1. centrinis – Senamiesčio, Naujamiesčio, Šnipiškių, Žvėryno, Žirmūnų (dalis) gatvės, kiemai, skverai ir aikštės;

5.2. vakarinis-1 – Lazdynų, Karoliniškių, Pilaitės seniūnijų gatvės ir kiemai;

5.3. vakarinis-2 – Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Šeškinės seniūnijų gatvės ir kiemai;

5.4. šiaurinis  – Žirmūnų (dalis), Verkių, Antakalnio seniūnijų gatvės ir kiemai;

5.5. pietinis – Panerių, Grigiškių, Vilkpėdės seniūnijų gatvės ir kiemai, ir rytinis Naujosios Vilnios, Rasų, Naujininkų seniūnijų gatvės ir kiemai.

6. Bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos:

6.1. šaligatvių, laiptų valymas vasaros ir žiemos sezono metu;

6.2. gatvių važiuojamosios dalies  valymas vasaros ir žiemos sezono metu (1m atstumu nuo bordiūro);

6.3. susikaupusio prie bordiūro po žiemos ir  smarkių liūčių smėlio sustūmimas į krūvas  ir išvežimas iš miesto gatvių;

6.4. kiemų važiuojamosios dalies valymas vasaros ir žiemos sezono metu;

6.5. automobilių stovėjimo aikštelių valymas vasaros ir žiemos sezono metu;

6.6. viešojo transporto stotelių šaligatvių ir važiuojamosios dalies valymas vasaros ir žiemos sezono metu;

6.7. vaikų žaidimo aikštelių valymas ir priežiūra, įskaitant smėlio pakeitimą smėlio dėžėse;

6.8. gėlynų aikštėse, skveruose ir transporto mazguose priežiūra;

6.9. paminklų, paminklinių lentų statinių granitinių paviršių ir atraminių sienučių aikštėse, skveruose, gatvėse valymas ir priežiūra;

6.10. vejų ir šlaitų šienavimas, šieno sugrėbimas ir išvežimas;

6.11. lapų sugrėbimas ir išvežimas;

6.12. gyvatvorių, atskirų krūmų grupių priežiūra;

6.13. suolų priežiūra;

6.14. šiukšlių dėžių priežiūra;

6.15. medžių atžalų pašalinimas;

6.16. atskirų šiukšlių gatvių važiuojamojoje dalyje, skiriamojoje juostoje, želdiniuose, šlaituose, kiemuose, skveruose ir aikštėse rinkimas (vasaros ir žiemos sezono metu);

6.17. sąšlavų išvežimas;

6.18. bešeimininkių padangų surinkimas, nuvežimas į saugojimo aikšteles ir sukrovimas į rietuves;

6.19. savavališkų sąvartynų likvidavimas (medžių šakų, kalėdinių eglučių, statybinių ir buitinių atliekų išrūšiavimas, išvežimas į tam skirtus sąvartynus, teritorijos paviršiaus išlyginimas);

6.20. konteinerių aikštelių sanitarinis valymas.

7. Orientaciniai gatvių, aikščių, skverų, transporto mazgų, kiemų dangų suvestiniai valymo ir priežiūros plotai pagal atskirus objektus pateikiami Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros konkurso sąlygose. Detalūs atliekamų paslaugų plotai pagal objektų atskiras gatves, kiemus, aikštes ir skverus pateikti elektroninėse laikmenose.

8. Sezonai yra skirstomi taip:

vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.;

žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.

 

III.  REIKALAVIMAI VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ SANITARINIO VALYMO IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

 

9. Centriniame sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros objekte gatvių skiriamosios juostos ir kelkraščiai šienaujami 5 kartus per metus. Žolė šienapjovėmis aikštėse, skveruose pjaunama ne mažiau kaip 15 kartų per metus, kiemuose – 3 kartus per metus. Reprezentacinėse gatvėse organizuojamas reguliarus atsitiktinių šiukšlių rinkimas. Šiukšlės turi būti renkamos nuo 8 val. ryto iki 10 val. vakaro.

10. Vakariniame-1, vakariniame-2, šiauriniame bei pietiniame ir rytiniame objektuose  magistralinių gatvių skiriamosios juostos ir pakraščiai šienaujami 5 kartus per metus, kiemuose – 3 kartus per metus. Sugrėbta žolė turi būti išvežta iš objekto į kompostavimo aikšteles per 24 val.

11. Reikalavimai vejų pjovimo paslaugoms:

11.1. vejų ir šlaitų šienavimo laikas suderinamas su užsakovu atsižvelgiant į būtinumą atlikti šias paslaugas;

11.2. neužstatytų teritorijų žaliosios zonos, esančios priemiestiniuose rajonuose, pjaunamos 2 kartus per sezoną;

11.3. pjaudamas žolę Neries upės įtvirtintose krantinėse, teikėjas privalo kartu iškirsti savaime priaugusius krūmus ir išvežti į kompostavimo aikšteles per 24 val;

11.4. nušienavus vejas ir išvežus nupjautą žolę, šiuos darbus  turi priimti užsakovas.

12. Teikėjas privalo valyti šaligatvius, laiptus, automobilių stovėjimo aikšteles, gyvenamųjų namų kiemų važiuojamąją dalį, pėsčiųjų takus su akmens dulkių danga, takus be dangos ir  dviračių takus, t. y. sušluoti smėlį, dulkes, surinkti atsitiktines šiukšles, nukasti nuo šaligatvių bortų ir tarp šaligatvių plytelių užaugusią velėną, nuo takų – žolę.

13. Teikėjas turi numatyti centrinės miesto dalies granitinės  dangos Vinco Kudirkos aikštėje ir Gedimino prospekte plovimą. Ši paslauga vykdoma tik užsakovui leidus, prieš tai surašius defektų aktą, kuriame nurodomas darbų kiekis ir jų įvykdymo terminas.

14. Reikalavimai gatvės važiuojamosios dalies valymui:

14.1. esant sausiems orams teikėjas privalo gatvių važiuojamąją dalį valyti drėkindamas vakuuminiu būdu (1 m atstumu nuo kelio bordiūro). Valant šaligatvius mechanizuotai, būtina atsižvelgti į esamos dangos konstrukciją, nenaudoti sunkiasvorės valymo technikos, kurios svoris viršija leistiną dangos apkrovą. Draudžiama sąšlavas pilti ant želdinių ir laikyti jas sušluotas ne maišuose arba ne tam skirtuose konteineriuose;

14.2. gatvės važiuojamoji dalis apie saugumo saleles valoma visu perimetru ir po 5 m abiem ašinės linijos kryptimis.

15. Teikėjas privalo pavasarį patręšti ir išvalyti gyvatvores, atskirų krūmų grupes ir medžius, pašalinti nudžiūvusias šakas. Du kartus per sezoną turi  išravėti pokrūmius ir pomedžius, kirpti atskirų krūmų grupes, šalinti medžių atžalas, kad būtų užtikrintas matomumas  gatvių sankirtose ir pėsčiųjų perėjose pagal saugaus eismo normas. Prireikus šie darbai, suderinus su užsakovu, atliekami pakartotinai. Želdynų tvarkymo atliekos (šakos, lapai, žolė) turi būti išvežtos iš objekto į kompostavimo aikšteles per 24 val.

16. Reikalavimai gėlynų ir gėlių priežiūrai:

16.1. aikščių gėlynuose sodinama 15 rūšių daugiamečių ir 20 rūšių vienmečių gėlių. Daugiametės gėlės kiekvieną pavasarį atnaujinamos (išraunamos sunykusios, išdžiūvusios, pasodinami nauji daigai). Jeigu sodinamos naujos daugiamečių gėlių rūšys arba keičiama gėlyno forma, darbus reikia derinti su užsakovu; 

16.2. gėlynuose, esančiuose Žaliojo tilto transporto žiede, Lukiškių aikštėje, Nepriklausomybės aikštėje, Žirmūnų transporto žiede, Jono Pauliaus II transporto žiede, prie Mindaugo tilto, A. Mickevičiaus skvere, K. Sirvydo skvere, Žemaitės skvere, kiekvieną rudenį sodinamos  svogūninės gėlės arba našlaitės. Gėlynų kompozicijos derinamos su užsakovu. Pavasarį išnykusios našlaitės atsodinamos naujomis. Birželio mėnesį našlaitės ir svogūninės gėlės keičiamos vasarinių gėlių kompozicijomis;

16.3. į kabančius krepšelius Arsenalo, Vokiečių, Kalvarijų gatvėse ir Gedimino, Konstitucijos prospektuose iki birželio 15 d. pasodinamos žydinčios gėlės (petunijos, surfinijos  pelargonijos), gėlių kompozicijos derinamos su užsakovu. Gėlės sodinamos į krepšelius su ilgalaikio veikimo trąšomis ir drėgmę palaikančia medžiaga. Lovelių Konstitucijos prospekte matmenys yra 1,5 x 0,3 x 0,3 m, Kalvarijų gatvėje – 1,0 x 0,3 x 0,3 m. Krepšeliai Arsenalo gatvėje ir Gedimino prospekte yra apvalūs 54 cm skersmens, 23 cm gylio, Vokiečių gatvėje – apvalūs  44 cm skersmens, 18 cm gylio.  Visi įrenginiai saugomi UAB ,,Naujamiesčio būstas“ bazėje;

16.4. į gėlines, esančias Europos aikštėje, Vinco Kudirkos aikštėje, Gedimino prospekte, T. Vrublevskio, Lvovo gatvėse ir centrinėje miesto dalyje,  našlaitės sodinamos rudenį, rugsėjo mėnesį, ir pavasarį, balandžio mėnesį. Birželio mėnesį (iki 15 d.) našlaitės keičiamos vasarinių gėlių kompozicijomis (derinama su užsakovu);

16.5. gėlės sodinamos į supurentą, išlygintą, papildytą kompostu dirvą. Kiekvieną pavasarį gėlynai  pagal poreikį papildomi augaline kompostine žeme;

16.6. į Neries upės krantinės esamus langelius sodinama ne mažiau kaip po 4 vienetus vienmečių raudonos spalvos, atsparių tiesioginiams saulės spinduliams vasarinių gėlių, sudėliojant užrašą AŠ TAVE MYLIU dešiniajame Neries krante ir IR AŠ TAVE  kairiajame Neries krante. Užrašas sudaromas iš 2135 krantinės langelių (300 kv. m);

16.7. abipus Mindaugo tilto, dešiniajame Neries krante, į 732 langelius sodinamos vienmetės raudonos spalvos gėlės, sudėliojant zigzago formą (103 kv. m). Sodinama į išpurentą, papildytą kompostine žeme gruntą. Gėlynai prižiūrimi iki šalnų;

16.8. kituose gėlynuose gegužės–birželio mėnesiais sodinamos vasarinės gėlės. Prireikus  papildoma kompostine žeme. Kompozicijos ir gėlių rūšys derinamos su užsakovu;

16.9. bendrieji reikalavimai gėlynams: sodinamos vienmetės gėlės turi būti sukrovusios žiedus (50 proc.). Gėlių sodinimas atskiruose gėlynuose pagal tiekėjo parinktas kompozicijas suderinamas su užsakovu. Teikėjas atsodina neprigijusius, dingusius daigus. Gėlės tręšiamos kas dvi savaites, purenamos, ravimos, laistomos – pagal poreikį, užtikrinant gėlynų estetinį vaizdą. Vasariniai gėlynai eksploatuojami iki šalnų. Užsodinus gėlynus, gėlines, krepšelius gėlėmis, darbus priima užsakovas. Pasibaigus gėlynų eksploatacijos vasaros sezonui, išraunami nudžiūvę gėlių daigai, sukasamas ir išlyginamas gėlyno paviršiaus plotas;

16.10. nauji gėlynai įrengiami tik pagal  užsakovo užsakymą  konkrečiai nurodytoje vietoje, tiekėjui pateikus architekto parengtą schemą, numatomų sodinti gėlių rūšis, tarpusavyje suderinus atlikimo terminus ir naujai įrengiamo gėlyno darbų sąmatą. Šios paslaugos gali būti apmokamos tik iš užsakovo rezervo pagal nustatytą tvarką.

17. Teikėjas privalo nuolat valyti paminklų, paminklinių lentų, statinių granitinius paviršius, prižiūrėti atramines sienutes. Pavasarį paminklų paviršius teikėjas turi nuplauti iki balandžio 30 d. Nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. teikėjas nuolat turi valyti paukščių apdergtus paminklų paviršius.

18. Teikėjas privalo teikti šiukšlių dėžių priežiūros paslaugas:

18.1. centrinėje miesto dalyje prižiūrėti:

18.1.1. metalo lydinio šiukšlių dėžes su užrakinamu dangčiu (viršuje peleninė, metalas – lietas kalus ketus, talpa 0,1 kub. m , šiukšlių talpykla – keičiamas plastikinis maišelis);

18.1.2. plienines šiukšlių dėžes su užrakinamu stogeliu (viršuje peleninė, metalas – 1,5 mm storio plienas, talpa 0,1 kub. m, paviršius nugruntuotas specialiomis medžiagomis, atsparus temperatūros pokyčiams, šiukšlių talpykla – keičiamas plastikinis maišelis);

18.1.3. ekonominės klasės gelžbetonines šiukšlių dėžes (matmenys – 0,36 x 0,36 x 0,42 m, talpa 0,03 kub. m, be stogelio, su betoniniu padu, šiukšlių talpykla – keičiamas plastikinis maišelis);

18.1.4. šunų ekskrementų dėžes (metalinės, pritvirtintos ant stovo, su dangčiu; matmenys 0,40 x 0,40 x 0,3 m, šiukšlių talpykla – keičiamas plastikinis maišelis);

18.1.5. vaikų žaidimo aikštelių šiukšlių dėžes (metalinės, pritvirtintos ant stovo, talpa 0,03 kub. m, šiukšlių talpykla – keičiamas plastikinis maišelis);

18.2. centrinėje miesto dalyje šiukšlės iš šiukšlių dėžių  turi būti išvalomos 2 kartus per dieną;

18.3. kitose miesto dalyse prižiūrėti:

18.3.1. ekonominės klasės gelžbetonines šiukšlių dėžes (matmenys 0,36 x 0,36 x 0,42 m, talpa 0,03 kub. m, be stogelio, su betoniniu padu, šiukšlių talpykla – keičiamas plastikinis maišelis);

18.3.2. vaikų žaidimo aikštelių šiukšlių dėžes (metalinės, pritvirtintos ant stovo, talpa 0,03 kub. m, šiukšlių talpykla – keičiamas plastikinis maišelis);

18.3.3. šunų ekskrementų dėžes (metalinės, pritvirtintos ant stovo, su dangčiu; matmenys 0,40 x 0,40 x 0,3 m, šiukšlių talpykla – keičiamas plastikinis maišelis);

18.4. teikėjas privalo kasdien išvalyti šiukšlių dėžes ir išvežti šiukšles. Šiukšlių dėžėse kaskart keisti polietilenines įmautes. Šiltuoju metų laikotarpiu šiukšlių dėžes plauti ir dezinfekuoti du kartus per mėnesį.  Pašalinti smulkius šiukšlių dėžių gedimus. Plieninių ir metalinių šiukšlių dėžių apdegę paviršiai turi būti perdažyti  per savaitę nuo užfiksuoto fakto. Teikėjas privalo dingusias, sudaužytas šiukšlių dėžes keisti naujomis. Šie darbai atliekami tik užsakovui leidus, prieš tai surašius defektų aktą, nurodant šiukšlių dėžės tipą, pastatymo vietą ir terminą.

19. Teikėjas privalo vasarą nuolat valyti suolus, žiemą nuvalyti ir nušluoti sniegą. Pašalinti smulkius suolų gedimus (iki 20 proc. suolų konstrukcijos).

20. Teikėjas privalo vaikų žaidimo aikštelių smėlio dėžėse kiekvieną pavasarį iki gegužės 15 d. pakeisti smėlį, nuolat tvarkyti ir prižiūrėti vaikų žaidimo ir sporto  aikštelių teritorijas, pašalinti smulkius įrenginių gedimus.

21. Šunų vedžiojimo aikštelėse teikėjas privalo nuolat valyti teritoriją, nupjauti žolę, remontuoti smulkius aptvarų ir dresavimo įrengimų gedimus.

22. Teikėjas privalo rudenį krintančius lapus surinkti ir išvežti į specialias vietas kompostuoti. Lapai surenkami į polietileninius maišus ir turi būti išvežti per 24 val.  Lapai turi būti išvežti iki užsakovo nurodytos datos, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d.  Lapų išvežimo darbus priima užsakovas atstovui pagal  darbų priėmimo aktą.

23. Tik nutirpus sniegui, susikaupęs po žiemos smėlis gatvėse ir kiemuose turi būti sustumtas į krūvas ir nedelsiant išvežtas į specialius smėlio ir grunto sąvartynus. Į smėlio sąvartyną neturi būti vežamos kitos valymo atliekos. Smėlis  baigiamas išvežti  iki užsakovo nurodytos datos bet ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. Smėlio išvežimo darbus priima užsakovo atstovas pagal darbų priėmimo aktą.

24. Kiekvieną rudenį iki lapkričio 1 d. atvežamos ir pastatomos smėlio ir druskos mišinio dėžės, kurios nuolat pripildomos smėlio ir druskos mišinio. Smėlio ir druskos mišinio saugojimo dėžių matmenys: aukštis iki 0,7 m, plotis apie 0,7 m; ilgis apie 1,0 m. Pavasarį, pasibaigus žiemos sezonui, tiekėjas dėžes išveža ir saugo iki kito sezono. Smėlio ir druskos mišinio dėžės turi būti tvarkingos, švarios, su eksploatuojančios įmonės skiriamaisiais ženklais. Sudaužytos eismo įvykių metu arba vandalų, jos turi būti pakeičiamos teikėjo sąskaita. Jei dėžės eksploatacijos metu būtų keičiamos į kitokias nei buvo pateikta pasiūlyme, jų modelis (matmenys) turi būti suderintas su užsakovu.

25. Teikėjas privalo nuimti savavališkas reklamas, kabinamas ant gatvių apšvietimo stulpų, medžių, tvorų ir kitų tam nepritaikytų vietų.

26. Teikėjas privalo vasaros  ir žiemos sezonais šaligatvius ir laiptus reprezentacinėse miesto gatvėse rytais nušluoti iki 7 val., poilsio ir švenčių dienomis iki 8 val., vakarais – vasarą iki 20 val., žiemą iki 16 val., nuolat surinkti šiukšles. Dangų valymo sąšlavos ir surinktos šiukšlės turi būti išvežtos iš objekto į sąvartyną per 24 val. Teritorijos  valomos laikantis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių.

27. Teikėjas paslaugų atlikimo būdą (rankinį ar mechanizuotą) pasirenka pagal savo turimas priemones ir mechanizmus. Pirmenybė teikiama naujausioms paslaugų atlikimo technologijoms. Visais atvejais visos paslaugos objekte turi būti atliktos nurodytu laiku ir tinkamai.

28. Nustojus snigti, teikėjas, netrukdydamas pėstiesiems ir transportui, privalo bet kuriuo dienos metu nuvalyti sniegą.

29. Sniegas iš viešojo transporto stotelių, laiptų sukraunamas už jų ribų. Draudžiama krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų ir troleibusų atramų.

30. Sniegas iš 1 m važiuojamosios dalies kraunamas už važiuojamosios kelio dalies bordiūro arba nukeliamas į kitas pėsčiųjų ir automobilių eismui saugias vietas. Pirmiausia atkasami lietaus nuotekų šulinėliai. Tirpstant sniegui būtina ardyti sniego krūvas.

31. Gausiai prisnigus, organizuojamas kiemų važiuojamosios dalies valymas,  esant būtinumui sniegas išvežamas į sąvartyną. Sniego vežimo darbai gali būti atliekami tiktai užsakovui leidus ir apmokami iš rezervo  lėšų.

32. Apledėję nuvalyti šaligatviai tuojau pabarstomi smėliu arba kitomis ledą ir sniegą tirpdančiomis priemonėmis. Europos ir Vinco Kudirkos aikščių, Gedimino prospekto  granitinės dangos papildomai barstomos 5–8 mm frakcijos skaldele.

33. Savavališkų sąvartynų likvidavimo darbai vykdomi tik užsakovui leidus. Prieš darbų pradžią surašomi defektų aktai: nustatoma darbų kiekis, darbų atlikimo terminas. Teikėjas privalo  išrūšiuoti atliekas pagal rūšis: buitines, stambiąsias, statybines, žaliąsias, ir išvežti į jų sąvartynus.

34. Teikėjas privalo jo tvarkomoje teritorijoje esančias bešeimininkes naudotas padangas surinkti ir:

34.1. nuvežti į Kazokiškių sąvartyno laikino saugojimo aikštelę, sukrauti jas į rietuves. Deklaracijas apie priduotas padangas pateikti užsakovui;

34.2. gali vežti padangas į savo ar kitą padangų laikino saugojimo aikštelę, kuri atitinka 2005 m. vasario 18 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 64 patvirtintas Bendrąsias priešgaisrinės apsaugos taisykles. Tokiu atveju už šias paslaugas apmokama tik užsakovui leidus, prieš tai surašius atliktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą.

35. Valant sniegą ir ledą draudžiama naudoti įrankius, gadinančius dangą.

36. Teikėjas privalo prižiūrėti miesto riboženklius VILNIUS, esančius Minsko pl., Varėnos–Gardino kelyje, Trakų kelyje, automagistralėse Vilnius–Kaunas (šie riboženkliai yra pietiniame ir rytiniame objekte) ir Vilnius–Panevėžys (šis riboženklis yra vakariniame-2 objekte):

36.1. šienauti veją (apie 400 kv. m prie kiekvieno riboženklio) ne rečiau kaip 3 kartus per mėnesį, esant būtinybei laistyti, tręšti ne rečiau kaip 3 kartus per sezoną (balandžio–spalio mėn.), nuolat rinkti atsitiktines šiukšles;

36.2. tręšti spygliuočius ne rečiau kaip 3 kartus per sezoną (balandžio–spalio mėn.), esant būtinybei laistyti;

36.3 valyti kolonas, konsoles ir raides (apie 64 kv. m kiekvienas riboženklis) ne rečiau kaip 2 kartus per metus (pavasarį ir rudenį), esant būtinybei valyti papildomai.           

37.  Konteinerių aikštelių tvarkymas:

37.1. teikėjas privalo:

37.1.1. užtikrinti tvarką ir švarą prie buitinių atliekų bei antrinių žaliavų konteinerių vadovaudamasis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių 44 punktu;

37.1.2. surinkti, sušluoti besimėtančias atliekas ir sukrauti jas į mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius;

37.1.3.  surinkti ir sunešti prie konteinerių  didžiąsias atliekas, padėtas  ne šalia atliekų surinkimo konteinerių;

37.2. orientacinis vienos konteinerių aikštelės tvarkymo plotas 100 kv. m;

37.3. atliekų išvežimo grafikus teikėjas gali sužinoti iš gyvenamuosius namus administruojančių įmonių.

38. Už papildomus nenumatytus ar būtinus darbus, susijusius su teritorijų priežiūra, nustatoma 5 proc. rezervo suma nuo objekto paslaugų teikimo kainos. Ši suma įskaičiuojama į sutarties kainą. Jeigu reikia atlikti papildomus darbus, prieš darbų pradžią surašomi defektų aktai: nustatoma darbų kiekis ir darbų atlikimo terminas. Papildomi darbai surašomi atskirame  akte, nurodant defektų akto surašymo datą arba numerį.

 

IV. KONTROLĖS PROCEDŪROS

 

39. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius (toliau – Miesto tvarkymo skyrius), vadovaudamasis šiuo aprašu, sutartimi, pasirašyta tarp užsakovo ir teikėjo, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas, kurias vykdo įmonės, laimėjusios konkursą ir pasirašiusios sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija minėtoms paslaugoms atlikti.

40. Miesto tvarkymo skyrius atlieka kontrolę:

40.1. ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį savo iniciatyva;

40.2. pagal kiekvieną gautą pranešimą, pareiškimą, skundą;

40.3. po kiekvieno ekstremalių oro sąlygų  atvejo.

41. Jeigu nustatoma, kad neatliktos arba atliktos nekokybiškai sutartinės paslaugos, tai fiksuojama užsakovo ir teikėjo atstovų surašytais aktais. Surašant aktą dalyvauja atitinkamos seniūnijos atstovas.

42. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, teikėjas pateikia užsakovui atliktų darbų aktą, prieš tai gavęs atitinkamų seniūnijų, kurių teritorijose vykdo paslaugas, vizas.

43. Jeigu bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas vykdo ūkio subjektų grupė, pasirašiusi jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos partneriai teikia tarpinius aktus – vieną egzempliorių užsakovui ir vieną egzempliorių pagrindiniam juridiniam veiklos partneriui, pavizavus atitinkamos seniūnijos atstovui.

44. Pagrindinis juridinis veiklos partneris teikia aktus įvertindamas jungtinės veiklos partnerių aktus, taip pat gavęs seniūnijų, kuriose veiklą vykdo pats, vizas.

45. Žymint akte neatliktus darbus, nurodyti žymą ,,Minusuojama už neatliktus darbus“.

46. Miesto tvarkymo skyrius atsako už šio aprašo tinkamą vykdymą ir teikia metines ataskaitas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

______________

 

Į pradžią