Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-361 2011-02-18
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL RENGINIŲ ATŠAUKIMO PASKELBTO GEDULO METU

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RENGINIŲ ATŠAUKIMO PASKELBTO GEDULO METU

 

2011 m. vasario 18 d.    Nr. A30-361  

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582 patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimą  Nr. 173 „Dėl gedulo paskelbimo ir Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo bei komisijos sudarymo“:

1. N u s p r e n d ž i u:

1.1. atšaukti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A30-143 „Dėl Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos eitynių ir mitingo organizavimo“ suderintus eitynių ir mitingo vietas ir laiką;

1.2. atšaukti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A30-129 „Dėl leidimo organizuoti šventę „Gyvenkime sveikai“ Rotušės aikštėje“ išduotą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriaus 2011 m. sausio 25 d. leidimą (pažymėjimą) Nr. A35-16(2.3.4.2-SM3) „Dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos“ organizuoti šventę „Gyvenkime sveikai“ leidime nurodytoje vietoje ir laiku.

2. S u s t a b d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A30-46 „Dėl leidimo organizuoti nemokamas laipiojimo pramogas Odminių skvere“ išduoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriaus 2011 m. sausio 13 d. leidimo (pažymėjimo) Nr. A35-9(2.3.4.2-SM3) „Dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos“ galiojimą 2011 m. vasario 18 ir 19 dienomis.

3.  L a i k a u netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. A30-143 „Dėl Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos eitynių ir mitingo organizavimo“; 

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo  2011 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. A30-129 „Dėl leidimo organizuoti šventę „Gyvenkime sveikai“ Rotušės aikštėje“;

3.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriaus 2011 m. sausio 28 d. leidimą (pažymėjimą) Nr. A35-20(2.3.4.2-SM3) „Dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos“;

3.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriaus 2011 m. sausio 25 d. leidimą (pažymėjimą) Nr. A35-16(2.3.4.2-SM3) „Dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos“.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 69-1291) nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Gerardas Aidigintas Jurkonis

______________

 

Į pradžią