Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-991 2011-07-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL RENGINIŲ (SUSIRINKIMŲ) DERINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL RENGINIŲ (SUSIRINKIMŲ) DERINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2011 m. liepos 12 d.   Nr. 30-991

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu    Nr. 1-582 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 32 punktu:

1. S u d a r a u  šią Renginių (susirinkimų) derinimo komisiją:

Edita Tamošiūnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Julius Morkūnas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos l. e. p. Saugaus miesto departamento direktoriaus pavaduotojas-Administracinės veiklos skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkės pavaduotojas);

Marius Švaikauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos l. e. p. Saugaus miesto departamento direktoriaus pavaduotojas-Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;

Virginijus Dastikas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretorius;

Evaldas Matonis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus vedėjas;

Irena Mikalauskienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedėja;

Beatričė Raguotienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Violeta Kolonaitienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus  vyriausioji specialistė;

Virgina Skirienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo pavaduotoja-Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio vedėja;

Sigitas Mecelica – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas (jo nesant Vytautas Grašys – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos valdybos viršininkas);

Violeta Skulčiūtė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).

2. Į p a r e i g o j u  sudarytąją komisiją prireikus į posėdžius kviesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus ir kitų savivaldybės struktūrinių dalinių, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos, Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio ir kitų įmonių ar institucijų atstovus.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Renginių (susirinkimų) derinimo komisija posėdžiauja trečiadieniais 10 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate (337 salėje);

3.2. nesant galimybės komisijos nariui dalyvauti posėdyje, jį gali pakeisti kitas to paties padalinio specialistas.

4. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 40-391 „Dėl Renginių (susirinkimų) derinimo komisijos sudarymo“.

 

 Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią