Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1919 2013-09-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

  2013 m. rugsėjo 4 d. Nr. 30-1919

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1859 patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo 13 ir 34 punktais:

1.      Neteko galios.

2019 m. gegužės 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-153/19 redakcija

 

2. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. 30-183 „Dėl įgaliojimo pasirašyti ir išduoti leidimus įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę reklamą“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2266 - 2014-08-06
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-04 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL ĮGALIOJIMO PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2555 - 2015-07-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-04 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL ĮGALIOJIMO PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3727 - 2015-11-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-04 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL ĮGALIOJIMO PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-107 - 2018-01-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-04 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL ĮGALIOJIMO PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-611 - 2018-03-02
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-04 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL ĮGALIOJIMO PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-153/19 - 2019-05-13
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADOMO BUŽINSKO ĮGALIOJIMŲ
Į pradžią