Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1573 2013-12-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-1573

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ( Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000,  Nr. 91-2832;  2008,  Nr. 113-4290,  Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165, Nr. 159-7206; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi  ( Žin.,  1985,  Nr. 1-1; 1992, Nr. 21-610; 1995, Nr. 55-1356; 1998, Nr. 25-636; 2000,  Nr. 22-552; 2001,  Nr. 99-3522;  2002,  Nr. 124-5623; 2004, Nr. 166-6060; 2006, Nr. 73-2759; 2007, Nr. 81-3316; 2010, Nr. 157-7968), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1.1. Neteko galios.

2014 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1857 redakcija

 

1.2. išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo (kavinių, restoranų, barų, klubų, greitojo maisto paviljonų) įmonių vadovai  ir asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimus, privalo užtikrinti, kad jų įstaigos prieigose būtų tvarkinga ir švaru, nuo pagrindinių durų ne toliau kaip 3 metrai būtų įrengta, valoma ir prižiūrima šiukšlių dėžė su pelenine, o maitinimo įstaigų, prekiaujančių maistu  vienkartiniuose induose, prieigose ne toliau kaip 3 metrai – ir apie 120 litrų talpos šiukšlių dėžė- kompaktorius.“;

1.3. papildyti nauju 15.34 punktu ir išdėstyti jį taip:

„15.34. rūkyti viešojo transporto laukimo paviljonuose.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

2014 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1857 redakcija

 

3.  Neteko galios.

2014 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1857 redakcija

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Į pradžią