Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1277 2014-05-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO <br> „DĖL TARYBOS 2013-12-11 SPRENDIMO NR. 1-1573 „DĖL TARYBOS <br> 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO” PAKEITIMO“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL TARYBOS 2013-12-11 SPRENDIMO NR. 1-1573 „DĖL TARYBOS

2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO” PAKEITIMO“

 

  2014 m. gegužės 22 d. Nr. 30-1277

Vilnius

 

T e i k i u   Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tarybos 2013-12-11 sprendimo Nr. 1-1573 ,,Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

Į pradžią