Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1365 2014-05-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ <br> AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ
AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ

 

  2014 m. gegužės 23 d. Nr. 30-1365

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 patvirtintais Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 30-2277 patvirtintu Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu:

1. T v i r t i n u  Prekybos (paslaugų  teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų vietų sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u  nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. pabaigę prekiauti, prekiautojai privalo sutvarkyti prekybos vietą ir išvežti transporto priemones;

3.2. negalima prekyba iš transporto priemonių, pastatytų ant šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, vejų, viešojo transporto žieduose ir stotelėse, taip pat vietose, kuriose trukdoma transporto priemonių eismui;

3.3. galima prekiauti viešosiose vietose iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų važinėjant iš vienos vietos į kitą, laikantis šių reikalavimų:

3.3.1. gavus prašymą, prekybos transporto priemonės judėjimo maršrutą atitinkamos seniūnijos teritorijos ribose tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnas;

3.3.2. stovėti vienoje vietoje ne ilgiau kaip vieną valandą per dieną, laikantis Kelių eismo taisyklių, Prekybos viešosiose vietose taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

3.3.2. prekiauti (išskyrus renginių metu) draudžiama Vilniaus senamiestyje, reprezentacinėse gatvėse, aikštėse ir parkuose, kurių sąrašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-455 „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašo tvirtinimo.

2015 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3984 redakcija

 

            4. L a i k a u netekusiu galios:

            4.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. 30-1430 „Dėl prekybos  iš specializuotų transporto priemonių, transporto priemonių ar jų priekabų“;

            4.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. 30-866 „Dėl Prekybos iš specializuotų transporto priemonių, transporto priemonių ar jų priekabų vietų sąrašo, patvirtinto Administracijos direktoriaus 2009-08-19 įsakymu Nr. 30-1430, pakeitimo“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gegužės 23 d.

įsakymu Nr. 30-1365

 

PREKYBOS  (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ

AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ

SĄRAŠAS

 

 

Eil. nr.

                                         Prekybos vieta

Vietų skaičius

 

Antakalnio seniūnija

1.

Olandų g. (aikštelėje šalia namo Nr. 8)

1

2.

Nemenčinės plente (aikštelėje šalia Plento baro)

2

3.

Nemenčinės plente (Kairėnų gatvės pradžioje, už važiuojamosios gatvės dalies ribų)

2

4.

Antakalnio g. 59 (aikštelėje šalia poliklinikos, leidžiama prekiauti savaitgaliais tik žemės ūkio produkcija)

14

5.

Valakupių II pliaže (aikštelėje)

1

6.

Antakalnio g. tarp namų Nr. 42 ir Nr. 44 (šalia parduotuvės IKI)

1

7.

Neteko galios.

2016 m. sausio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-42 redakcija

8.

Karačiūnų g. (automobilių stovėjimo aikštelėje šalia Tapelių ežero)

1

9.

Antakalnio g. tarp namų Nr. 80 ir Nr. 84

6

10.

Antakalnio g. 73 (prie prekybos centro „Iki“)

1

11.

Saulėtekio al. 20

1

12.

Nemenčinės pl. 13A

1

2016 m. sausio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-42 redakcija

2016 m. gegužės 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1046 redakcija

2016 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2218 redakcija

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

 

Fabijoniškių seniūnija

1.

S. Stanevičiaus g. 42 (aikštelėje šalia prekybos centro „Maxima“)

3

2.

Fabijoniškių g. (aikštelėje šalia turgelio)

3

3.

Gedvydžių g. 13

7

4.

Ateities g. 48 (aikštelėje prie prekybos centro „Norfa“)

7

5.

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3353 redakcija

 

2015 m. lapkričio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3737 redakcija

2017 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-682 redakcija

2017 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3353 redakcija

 

Grigiškių seniūnija

1.

Neteko galios.

2017 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1393 redakcija

2.

Lentvario g. 2B (aikštelėje)

6

3.

Pašto g. 19

8

2017 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-682 redakcija

2017 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1393 redakcija

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

 

Justiniškių seniūnija

1.

Taikos g. 1 (šalia prekybos centro)

2

2.

Justiniškių g. 91 (aikštelėje šalia prekybos centro „Norfa“)

4

3.

Taikos g. 162A (aikštelėje šalia prekybos centro „Maxima“)

10

2018 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3785/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

Karoliniškių seniūnija

1.

A. J. Povilaičio g. 20 (automobilių stovėjimo aikštelėje)

10

2.

Laisvės pr. 31 (automobilių stovėjimo aikštelėje)

4

3.

L. Asanavičiūtės g. 20 (automobilių stovėjimo aikštelėje prie prekybos centro)

2

2018 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3785/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

Lazdynų seniūnija

1.

Architektų g. 152 (aikštelėje šalia prekybos centro ,,Maxima“)  

5

2.

Erfurto g. 29 (aikštelėje šalia Lazdynų seniūnijos pastato leidžiama prekiauti tik trečiadieniais ir tik ūkininkų užauginta ir perdirbta produkcija)

15

 

3.

Jonažolių g. 1

2

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

 

 

Naujosios Vilnios seniūnija

1.

Genių g. 13 (automobilių stovėjimo aikštelėje)

2

2.

Parko g. 23A (automobilių stovėjimo aikštelėje)

1

3.

Šalia Parko ir Žvirblių gatvių sankirtos (automobilių stovėjimo aikštelėje)

2

4.

Šalia Stepono Batoro ir Žaliakalnio gatvių sankirtos (automobilių stovėjimo aikštelėje)

2

5.

Genių  g. 17A

1

6.

Stepono Batoro ir Pergalės gatvių sankirtoje

1

2017 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-190 redakcija

2017 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1393 redakcija

 

Naujininkų seniūnija

1.

Neteko galios.

2015 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3615 redakcija

2.

Pupinės g. 6, Salininkuose

3

3.

Šaltkalvių g. 2

2

2015 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3615 redakcija

2016 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2218 redakcija

 

Naujamiesčio seniūnija

1.

J. Lelevelio gatvė ( sumokant už stovėjimo vietas)

4

2.

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3785/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

3.

Neteko galios.

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

 

4.

Neteko galios.

2016 m. lapkričio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2548 redakcija

5.

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3785/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2014 m. liepos 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1954 redakcija

2015 m. liepos 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2470 redakcija

2016 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2218 redakcija

2016 m. lapkričio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2548 redakcija

2017 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-682 redakcija

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

2018 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3785/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

Pašilaičių seniūnija

1.

Medeinos g. 8 (automobilių stovėjimo aikštelėje)

7

2.

Ukmergės g. 282 (priešais prekybos centrą „Maxima“)

4

2016 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2761 redakcija

 

Pilaitės seniūnija

1.

Smalinės gatvės akligatvyje (už prekybos centro ,,Rimi“)

10

2.

 prie Gėlužės ežero

2

3.

Aikštelėje prie Vydūno ir Karaliaučiaus gatvių sankirtos 

14

4.

Karaliaučiaus ir Pilaitės gatvių sankirtos akligatvyje

1

5.

Tolminkiemio, Vydūno ir Įsruties gatvių sankirtoje

12

 

Rasų seniūnija

1.

Birbynių ir Dunojaus gatvių sankirtoje

5

2.

Liepkalnio g. 112 (aikštelėje šalia prekybos centro ,,Maxima“)

8

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

 

Senamiesčio seniūnija

1.

Tymo kvartale

6

 

Šeškinės seniūnija

1.

Gelvonų g. (šalia namo Nr. 40)

7

2.

Fabijoniškių ir Gelvonų gatvių sankirtoje (aikštelėje)

8

3.

Šeškinės g. 22A

2

2016 m. sausio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-42 redakcija

2016 m. lapkričio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2548 redakcija

 

Verkių seniūnija

1.

Didlaukio g. (aikštelėje šalia namo Nr. 41)

4

2.

Ateities g. (aikštelėje šalia namų Nr. 7, 11)

4

3.

Braškių g. ( aikštelėje šalia namo Nr. 2B )

2

4.

Jeruzalės g. (aikštelėje šalia namo Nr. 17)

14

5.

Žaliųjų Ežerų g. (aikštelėje priešais namą Nr. 85)

5

6.

Aikštelėje šalia Žaliųjų ežerų poilsiavietės

2

7.

Molėtų plentas 8 (akligatvyje)

2

8.

Šalia Geležinio Vilko ir J. Kazlausko gatvių sankirtos (už važiuojamosios gatvės dalies ribų)

2

9.

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3785/18(2.1.1E-TD2) redakcija

10.

Santariškių g. 1

1

11.

Balsių, Ragučio ir Bubilo gatvių sankirtoje

15

12.

Šalia Balsių ir Žaliųjų Ežerų gatvių sankirtos (už važiuojamosios gatvės dalies ribų)

2

2014 m. liepos 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2072 redakcija

2015 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3615 redakcija

2017 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1644 redakcija

2018 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3785/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

Vilkpėdės seniūnija

1.

Savanorių pr. (aikštelėje šalia namų Nr. 43 ir Nr. 45)

1

2.

Skroblų g. 3 (automobilių stovėjimo aikštelėje)

1

3.

Vaduvos g. 21, 21B

1

4.

Vingio parke (M. K. Čiurlionio g. 106)

4

5.

Vingio parke prie Estrados (šalia transformatorinės pastotės)

2

6.

Vingio parke šalia Estrados šiaurinės dalies ( M. K. Čiurlionio g. 100)

1

7.

Vingio parke šalia Botanikos sodo (M. K. Čiurlionio g. 110)

1

8.

Savanorių pr. 46 (automobilių stovėjimo aikštelėje)

12

9.

Naugarduko g. 57

2

2015 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3984 redakcija

2016 m. gegužės 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1046 redakcija

 

Viršuliškių seniūnija

1.

Viršuliškių g. 30 (aikštelėje šalia prekybos centro ,,Maxima“)

6

 

Žirmūnų seniūnija

1.

Žirmūnų g. 2 (aikštelėje šalia parduotuvės IKI):

 

1.1.

Prekyba tik šeštadieniais ir tik ūkininkų užauginta ir perdirbta produkcija

6

1.2.

Prekyba ir paslaugų teikimas kiekvieną dieną

8

1.3.

Neteko galios.

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

 

 

2.

Neteko galios.

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

 

 

3.

Žirmūnų g. 93C

1

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-499 redakcija

2018 m. liepos 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2367/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

Žvėryno seniūnija

1.

Sėlių g. 54 (aikštelėje šalia prekybos centro IKI )

14

 

Panerių seniūnija

1.

Agrastų g. 16/1  (aikštelėje)

3

2.

Galvės ir Eglyno gatvių sankirta (aikštelėje)

2

3.

V. A. Graičiūno g. 20

3

4.

Lentvario g. 7

2

2015 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-965 redakcija

2017 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1644 redakcija

 

Šnipiškių seniūnija

1.

Neteko galios.

2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2925/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

2.

Upės gatvė

2

2014 m. liepos 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1954 redakcija

2017 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-682 redakcija

2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2925/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

______________

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1954 - 2014-07-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2072 - 2014-07-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-965 - 2015-03-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2470 - 2015-07-09
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3615 - 2015-11-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3737 - 2015-11-25
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3984 - 2015-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-42 - 2016-01-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1046 - 2016-05-04
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2218 - 2016-09-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2548 - 2016-11-16
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2761 - 2016-12-14
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-190 - 2017-01-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-682 - 2017-03-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1393 - 2017-06-06
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1644 - 2017-06-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3353 - 2017-12-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-499 - 2018-02-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2367/18(2.1.1E-TD2) - 2018-07-11
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2925/18(2.1.1E-TD2) - 2018-08-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3785/18(2.1.1E-TD2) - 2018-12-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAKEITIMO
Į pradžią