Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2072 2014-07-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ <br> AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ

AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO

 

  2014 m. liepos 28 d. Nr.   30-2072

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Prekybos ir paslaugų verslo viešosiose vietose koordinavimo darbo grupės 2014 m. liepos 4  d. posėdžio protokolą Nr. A16-572/14 (2.1.45-EK6),

p a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 30-1365 patvirtintą Prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų vietų sąrašo dalį „Verkių seniūnija“ 12  eilute:

12.

Šalia Balsių ir Žaliųjų Ežerų gatvių sankirtos (už važiuojamosios gatvės dalies ribų)

2

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

Į pradžią