Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2064 2014-10-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS<br> UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE<br> IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS

 UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2064

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu
ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657  patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus ir II skyrių išdėstyti taip:

„II. RINKLIAVOS DYDŽIAI

6. Rinkliavos dydžiai:

6.1. mėnesinė rinkliava už prekybą:

6.1.1. kioskuose ir paviljonuose reprezentacinėse vietose – 7,2 Eur  už 1 kv. m, kitose vietose – 3,5 Eur už 1 kv. m, nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose – 1,7 Eur už 1 kv. m;

6.1.2. iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų: reprezentacinėse vietose – 43 Eur, kitose vietose – 21 Eur.

6.2. mėnesinė rinkliava už paslaugas:

6.2.1. už maitinimo paslaugas lauko kavinėse reprezentacinėse vietose – 2 Eur už 1 kv. m, kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m;

6.2.2. už laisvalaikio bei pramogų paslaugas reprezentacinėse vietose – 4,1 Eur už  1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius), kitose vietose – 1,7 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius). Jeigu paslaugos trunka mažiau negu mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį bus teikiamos minėtos paslaugos;

6.2.3. už bankininkystės, pašto paslaugas reprezentacinėse vietose 26 Eur už 1 kv. m, kitose vietose – 13 Eur  už 1 kv. m;

6.2.4. už taksofono ir kt. paslaugas reprezentacinėse vietose – 43 Eur, kitose vietose – 21 Eur;

6.3. vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas renginių metu – 4,1 Eur už dieną. Jeigu plotas yra didesnis negu 2 kv. m – 2 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną;

7. Vilniaus miesto savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1“.

            2. Nustatyti, kad  šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Į pradžią