Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2211 2015-01-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS<br> UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE<br> IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS

 UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 21 d. Nr. 1-2211

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba                          n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657  patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus:

1. Išdėstyti 6.2.1  punktą taip:

„6.2.1. už maitinimo paslaugas lauko kavinėse, esančiose reprezentacinėse vietose, –  2 Eur už 1 kv. m, kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Jeigu paslaugos teikiamos trumpiau kaip mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį teikiamos minėtos paslaugos“.

2. Išdėstyti 6.3  punktą taip:

„6.3. vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas – 4,1 Eur už dieną.
Jeigu plotas yra didesnis kaip 2 kv. m – 2 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną“.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią