Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-965 2015-03-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365 PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ <br> AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMU NR. 30-1365     PATVIRTINTO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ

AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO PAPILDYMO

 

  2015 m. kovo 31 d. Nr.   30-965

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Prekybos ir paslaugų verslo viešosiose vietose koordinavimo darbo grupės 2015 m. kovo 25 d. posėdžio protokolą Nr. A16-246/15 (2.1.45-EK6),

p a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.
gegužės 23 d. įsakymu Nr. 30-1365 patvirtintą Prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų vietų sąrašo dalį „Panerių seniūnija“ 3 eilute:

3.

V. A. Graičiūno g. 20

3

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

Į pradžią