Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2224 2015-06-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO

 

2015 m. birželio 15 d. Nr.   30-2224

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 1 d. sprendimu
Nr. 516 ,,Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Vilniaus miesto savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Vilniaus miesto savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos 16 punktu:

1. S u d a r a u  šią Nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisiją:

Povilas Poderskis – Administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);

2018 m. balandžio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1028/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2019 m. gegužės 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1185/19 redakcija

 

Vygintas Jakas – Turto departamento direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

2015 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3639 redakcija

2016 m. gruodžio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2739 redakcija

2017 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3201 redakcija

 

Mantas Gindrėnas – Teisės departamento Sutarčių skyriaus vedėjas;

Angelija Petrauskienė – Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus vedėja;

Vilniaus miesto atitinkamos seniūnijos priežiūros teritorijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas;

2016 m. gruodžio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2739 redakcija

 

Vilniaus miesto atitinkamos teritorijos seniūnijos atstovas;

Violeta Remeikienė – Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).

2015 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3639 redakcija

2016 m. gruodžio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2739 redakcija

 

2. N u s t a t a u,  kad sudarytoji komisija, vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos pavedimu, per 10 darbo dienų turi parengti nurodyto nekilnojamojo turto apžiūros pažymą ir išvadas.

3. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 30-1387 ,,Dėl Nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3639 - 2015-11-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-15 ĮSAKYMO NR. 30-2224 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2739 - 2016-12-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-15 ĮSAKYMO NR. 30-2224 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3201 - 2017-12-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-15 ĮSAKYMO NR. 30-2224 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1028/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-03
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-15 ĮSAKYMO NR. 30-2224 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1185/19 - 2019-05-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-15 ĮSAKYMO NR. 30-2224 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
Į pradžią