Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-152 2015-08-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014–2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1-152

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
31 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 28 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 366 redakcija) patvirtinto Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano I skyriaus 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. 1-1556 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento direktorius, o nuo 2015 m. lapkričio 1 d. – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                           Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-152 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią