Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3984 2015-12-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365<br> „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ <br> AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365

„DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ

AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAKEITIMO

 

  2015 m. gruodžio 28 d. Nr.   30-3984

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.
gegužės 23 d. įsakymą Nr. 30-1365 „Dėl prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų“:

1. Išdėstau l punktu patvirtinto Prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų vietų sąrašo dalies „Vilkpėdės seniūnija“  9 eilutę taip:

9.

Naugarduko g. 57

2

2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. N u s t a t a u, kad:

3.1. pabaigę prekiauti, prekiautojai privalo sutvarkyti prekybos vietą ir išvežti transporto priemones;

3.2. negalima prekyba iš transporto priemonių, pastatytų ant šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, vejų, viešojo transporto žieduose ir stotelėse, taip pat vietose, kuriose trukdoma transporto priemonių eismui;

3.3. galima prekiauti viešosiose vietose iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų važinėjant iš vienos vietos į kitą, laikantis šių reikalavimų:

3.3.1. gavus prašymą, prekybos transporto priemonės judėjimo maršrutą atitinkamos seniūnijos teritorijos ribose tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnas;

3.3.2. stovėti vienoje vietoje ne ilgiau kaip vieną valandą per dieną, laikantis Kelių eismo taisyklių, Prekybos viešosiose vietose taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

3.3.2. prekiauti (išskyrus renginių metu) draudžiama Vilniaus senamiestyje, reprezentacinėse gatvėse, aikštėse ir parkuose, kurių sąrašas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-455 „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašo tvirtinimo.“

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią