Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2540 2016-11-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠKABŲ IR JŲ ĮRENGIMO <br> TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠKABŲ IR JŲ ĮRENGIMO

TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2016 m. lapkričio 16 d. Nr.  30-2540

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama  į  Vilniaus  miesto  savivaldybės  mero  2016  m.  kovo  15  d.  pavedimo Nr. A121-5088/16(2.1.19-T1) „Dėl reklamos mieste“ 3 punktą,

t v i r t i n u  Tipinio dydžio ir turinio iškabas ir jų įrengimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2540 - DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠKABŲ IR JŲ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią