Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-970 2017-05-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO

 

2017 m. gegužės 31 d.   Nr. 1- 970

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti šias važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšis ir kainas (tarifus):

1.1.   30 minučių elektroninio bilieto – 0,65 Eur;

1.2.   60 minučių elektroninio bilieto – 0,90 Eur;

1.3.   bilieto, įsigyto iš vairuotojo – 1 Eur;

1.4.   1 dienos (24 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 5 Eur;

1.5.   3 dienų (72 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 8 Eur;

1.6.   5 dienų (120 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 12 Eur;

1.7.   10 dienų (240 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 15 Eur;

1.8.   30 dienų terminuotojo elektroninio bilieto – 29 Eur;

1.9.   30 dienų terminuotojo elektroninio  bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 26 Eur;

1.10.  3 mėnesių (90 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 81 Eur;

1.11.  3 mėnesių (90 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 72 Eur;

1.12.  6 mėnesių (180 dienų) terminuotojo elektroninio  bilieto – 157 Eur;

1.13. 6 mėnesių (180 dienų) terminuotojo elektroninio  bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 140 Eur;

1.14.  9 mėnesių (270 dienų) terminuotojo elektroninio  bilieto – 235 Eur;

1.15. 9 mėnesių (270 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 208 Eur;

1.16.  12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 310 Eur;

1.17. 12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 275 Eur.

2. Nustatyti šias važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainas (tarifus) asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatyta teisė įsigyti bilietą su 50 procentų nuolaida, bei asmenims iki 70 metų, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius:

2.1. 30 minučių elektroninio bilieto – 0,33 Eur;

2.2. 60 minučių elektroninio bilieto – 0,45 Eur;

2.3. bilieto, įsigyto iš vairuotojo – 0,50 Eur;

2.4. 1 dienos (24 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 2,50 Eur;

2.5. 3 dienų (72 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 4 Eur;

2.6. 5 dienų (120 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 6 Eur;

2.7. 10 dienų (240 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 7,50 Eur;

2.8. 30 dienų terminuotojo elektroninio bilieto – 14,50 Eur;

2.9. 30 dienų terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 13 Eur;

2.10. 3 mėnesių (90 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 40,50 Eur;

2.11.   3 mėnesių (90 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 36,00 Eur;

2.12. 6 mėnesių (180 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 78,50 Eur;

2.13. 6 mėnesių (180 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 70 Eur;

2.14. 9 mėnesių (270 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 117,50 Eur;

2.15. 9 mėnesių (270 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 104 Eur;

2.16. 12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 155 Eur;

2.17. 12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 137,50 Eur.

3. Nustatyti šias važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainas (tarifus) asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatyta teisė įsigyti bilietą su 80 procentų nuolaida:

3.1. 30 minučių elektroninio bilieto – 0,13 Eur;

3.2. 60 minučių elektroninio bilieto – 0,18 Eur;

3.3. bilieto, įsigyto iš vairuotojo – 0,20 Eur;

3.4. 1 dienos (24 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 1 Eur;

3.5. 3 dienų (72 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 1,60 Eur;

3.6. 5 dienų (120 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 2,40 Eur;

3.7. 10 dienų (240 valandų) terminuotojo elektroninio bilieto – 3 Eur;

3.8. 30 dienų terminuotojo elektroninio bilieto – 5,80 Eur;

3.9. 30 dienų terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 5,20 Eur;

3.10. 3 mėnesių (90 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 16,20 Eur;

3.11. 3 mėnesių (90 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 14,40 Eur;

3.12. 6 mėnesių (180 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 31,40 Eur;

3.13. 6 mėnesių (180 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 28,00 Eur;

3.14. 9 mėnesių (270 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 47 Eur;

3.15. 9 mėnesių (270 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 41,60 Eur;

3.16. 12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto – 62 Eur;

3.17. 12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto, galiojančio tik darbo dienomis – 55 Eur.

4. Nustatyti kitas važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainas (tarifus):

4.1. asmenų, sulaukusių 80 metų ir vyresnių, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, pripažintų iš dalies darbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos narių, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusių asmenų – politinių kalinių ir tremtinių, buvusių getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kalinių 12 mėnesių (365 dienų)  terminuotojo elektroninio bilieto – 2,90 Eur;

4.2. Vilniaus mieste esančių mokyklų 1-4 klasių mokinio, pateikusio ugdymo įstaigos išduotą mokinio pažymėjimą, 12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo elektroninio bilieto (pradinuko bilieto) –  10 Eur;

4.3. kombinuotos kelionių jungties „Statyk ir važiuok“ bilieto, nustatytu laiku įsigyto pastačius kelių transporto priemonę kombinuotos kelionių jungties „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelėje, kuris galioja vienam asmeniui nuo įsigijimo momento iki išvažiavimo iš aikštelės, bet ne ilgiau kaip iki tos pačios dienos 24 val., įkainis nustatomas vadovaujantis 4.31  papunkčiu patvirtintu Kompleksinių kelionių aikštelių „Statyk ir važiuok“ įkainių nustatymo tvarkos aprašu;

2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1466 redakcija

 

4.31. patvirtinti Kompleksinių kelionių aikštelių „Statyk ir važiuok“ įkainių nustatymo tvarkos aprašą (pridedama);

2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1466 redakcija

 

4.4. renginio, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pripažinto atitinkančiu  Renginių vertinimo metodikoje nustatytus kriterijus, dalyvio 1 dienos bilieto – 1 Eur.

2017 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1105 redakcija

 

5. Nustatyti šias bilietų naudojimo ir jų galiojimo sąlygas:

5.1. kombinuotos kelionių jungties „Statyk ir važiuok“ bilietas parduodamas kombinuotos kelionių jungties „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelėje kiekvieną dieną nuo 5 iki 23 valandos;   

5.2. vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose (išskyrus naktinius maršrutus) galioja visų rūšių bilietai;

5.3. naktiniuose vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose galioja bilietas, įsigytas iš vairuotojo. Kitos rūšies bilietai naktiniuose vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutuose negalioja;

5.4. automobilio stovėjimo bilietas, įsigytas automobilių stovėjimo aikštelėse, esančiose Gedimino pr. 9A, Tilto g. 14, Maironio g. 27, Vilniuje, suteikia teisę asmeniui iki tos pačios (bilieto įsigijimo) dienos pabaigos važiuoti 88 maršruto autobusu nemokamai;

5.5. Neteko galios.

2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-312 redakcija

 

5.6.  elektroninių paslaugų (e. bilieto) kortelės pardavimo kaina – 1,50 Eur;

5.7. Savivaldybės tarybos sprendimu renginį pripažinus atitinkančiu Renginių vertinimo metodikoje nurodytus Savivaldybės remiamo renginio kriterijus, jo dalyviai, pateikę renginio dalyvio statusą patvirtinantį dokumentą su Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ suteikta (išduota) specialia žyma, renginio dieną (-omis) visais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais važiuoja nemokamai.

2017 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1105 redakcija

 

5.8. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną (liepos 6 d.), Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (vasario 16 d.), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną (kovo 11 d.) ir Tarptautinę dieną be automobilio (rugsėjo 22 d.) važiavimas vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais nemokamas;

2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-312 redakcija

 

5.9. į Vilniaus miesto savivaldybės Kalėdų eglės įžiebimo šventę (nuo 15 iki 24 val.) ir Naujųjų metų sutikimo dieną (gruodžio 31 d. nuo 20 val. iki Naujųjų metų sausio 1 d. 4 val. nakties) važiavimas vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais nemokamas.

2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-312 redakcija

 

6.     Nustatyti, kad:

6.1.  šis sprendimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d;

6.2. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. keleiviai gali važiuoti vietiniu (miesto) keleiviniu transportu naudodami iš anksto įsigytus seno nominalo 1, 3 arba 10 dienų terminuotus elektroninius bilietus. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. seno nominalo 1, 3 arba 10 dienų terminuotus elektroninius bilietus naudoti draudžiama. Kiti bilietai galioja iki juose nurodyto galiojimo termino pabaigos;

6.3. kombinuotos kelionių jungties „Statyk ir važiuok“ paslauga galima naudotis nuo oficialios kombinuotos kelionių jungties „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelių veiklos pradžios datos;

6.4. už renginių dalyviams taikomų specialių žymų, bilietų pagaminimą, išdavimą, jų apskaitą ir renginio dalyvių informavimą apie bilietų naudojimo sąlygas atsakinga Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“;

6.5. patvirtinus renginio atitiktį Renginių vertinimo metodikoje nurodytiems kriterijams, įgaliota įstaiga Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ Savivaldybės remiamo renginio organizatoriams iki renginio pradžios išduoda specialias žymas (klijuojamas ant renginio dalyvio identifikavimo pažymėjimo ar pan.), o kitų renginių organizatoriams parduoda renginio dalyvio bilietus. Renginio organizatoriai už renginio dalyvių važiavimą viešuoju transportu atsiskaito su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“, kuri atsižvelgdama į sprendimo 4.4 punkte nurodytą bilieto kainą apskaičiuoja už renginio dalyvių vežimą mokėtiną sumą. Renginio organizatoriui, visiškai atsiskaičiusiam už renginio dalyvių vežimą, Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ iki renginio pradžios išduoda bilieto galiojimą patvirtinančias specialias žymas.

2017 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1105 redakcija

 

7.   Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

8.    Pripažinti netekusiais galios:

8.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. 1-2016 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“;

8.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. 1-2356 „Dėl Tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr. 1-2016 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“ papildymo“.

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1105 - 2017-08-30
DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1466 - 2018-04-11
DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2859/19 - 2019-11-07
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO“ PAKEITIMO“
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-312 - 2019-12-04
DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Į pradžią