Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1644 2017-06-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 <br> „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ <br> PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365

„DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

 2017 m. birželio 30 d. Nr. 30-1644

Vilnius

 

 

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

       k e i č i u   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 30-1365 patvirtintą Prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų vietų sąrašą:

       1. Išdėstau dalies „Verkių seniūnija“ 9 eilutę taip:

9.

Aikštelėje šalia Mokslininkų gatvės ir Bajorų kelio sankirtos

1

       2. Papildau dalį „Panerių seniūnija“ 4 eilute:

4.

Lentvario g. 7

2

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią