Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1071 2017-08-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 16 d.   Nr. 1-1071

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 13.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13.2. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas Lietuvos dainų švenčių, folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“, Žolynų turgaus, projekto „Kalėdos sostinėje“ Kalėdų miestelio (atitinkantys projekto „Kalėdos sostinėje“ reikalavimus), Derliaus šventės, renginio „Lietuva – Europos žvaigždutė“ knygų ir neįgaliųjų bendruomenės šventės „Tau, Vilniau!“ mugių metu. Ši lengvata netaikoma asmenims, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais ir (ar) teikiantiems maitinimo paslaugas;“.

 

 

 

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                                   Gintautas Paluckas

______________

 

 

Į pradžią