Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2387 2017-09-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO LAIKINOS NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ IŠORINĖS REKLAMOS FORMŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO LAIKINOS NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ IŠORINĖS REKLAMOS FORMŲ TVIRTINIMO

 

 2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. 30-2387

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1859 patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo 7 1 punktu:

1. T v i r t i n u tipinio dydžio ir turinio laikinos nekilnojamojo turto objektų išorinės reklamos formas (grafinę ir tekstinę dalis) (pridedama).

2. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2387 - DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO LAIKINOS NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ IŠORINĖS REKLAMOS FORMŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Į pradžią