Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1266 2017-12-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUSTATYMO

 

2017 m. gruodžio 7 d.   Nr. 1-1266

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktu ir 12 straipsniu, Vilniaus miesto  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, surinktas lėšas priskiriant specialiosios paskirties lėšoms ir jas skiriant:

1.1. miesto žinomumui didinti, siekiant gausinti Lietuvos ir užsienio turistų srautus;

1.2. tarptautiniam miesto pasiekiamumui gerinti;

1.3. konferencijų turizmui skatinti;

1.4. turistiniam Vilniaus patrauklumui didinti.

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatus (pridedama).

3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti vietinės rinkliavos už naudojimąsi viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos formą ir jos pildymo tvarką iki 2018 m. balandžio 1 d.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus jo 3 punktą, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

5. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1266 - DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUSTATYMO
Į pradžią