Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2367/18(2.1.1E-TD2) 2018-07-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-23 ĮSAKYMO NR. 30-1365 „DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ“ PAPILDYMO

 

2018 m. liepos 11 d.   Nr. 30- 2367/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a p i l d a u   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 30-1365 „Dėl prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų“ 1 punktu patvirtintą Prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų vietų sąrašo dalį „Žirmūnų seniūnija“ 3 eilute:

3.

Žirmūnų g. 93C

1

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią