Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-922/19 2019-04-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-07-02 ĮSAKYMO NR. 30-2299/18(2.1.1E-TD2) ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-07-02 ĮSAKYMO NR. 30-2299/18(2.1.1E-TD2) ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 16 d.   Nr. 30- 922/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu
Nr. 1-1266 „Dėl
vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nustatymo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų 9.3 papunkčiu,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos
2 d. įsakymu Nr. 30-2299/18(2.1.1E-TD2) „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos formos tvirtinimo“ patvirtintą vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. liepos 2 d.
įsakymu Nr. 30-2299/18(2.1.1E-TD2)

(Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m.
įsakymo Nr.

redakcija)

 

 

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJA

 

1. Pirminė

Patikslinta

 

2. Mokestinis laikotarpis

Metai

     

Mėnuo

     

 

Deklaraciją teikiančio asmens duomenys

3. Juridinio asmens pavadinimas
ar fizinio asmens vardas ir pavardė

 

4. Juridinio arba fizinio asmens kodas

     

 

     

 

5. Adresas

 

6. Telefonas

 

7. Elektroninis paštas

     

 

     

 

     

 

8. Verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos Nr.

     

 

9. Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšys (pagal EVRK)

     

 

Objekto ir deklaruojamų nakvynių duomenys

10. Pavadinimas

 

11. Adresas

     

 

     

 

12. Suteiktų nakvynių asmenims, kuriems lengvatos netaikomos, skaičius

     

 

 

 

13. Suteiktų nakvynių asmenims, kuriems taikomos lengvatos, skaičius

Vaikai

(asmenys iki 18 metų ir vyresnio amžiaus moksleiviai, pateikę galiojantį moksleivio pažymėjimą)

     

Neįgalieji

(nustatytas

0–40 proc. darbingumo lygis)

 

     

Ligoniai

(ligoniai, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš PSD fondo biudžeto lėšų)

     

Ilgalaikė nuoma

(1 mėn. ir daugiau)

     

 

 

 

 

 

14. Per mokestinį laikotarpį suteiktų nakvynių skaičius

 

     

15. Mokėtina rinkliavos suma (Eur)

     

 

 

 

Pareiškėjas

     

 

     

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Užpildymo data

 

     

     

     

 

 

(metai)

(mėnuo)

(diena)

 

 

Į pradžią