Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1158/19 2019-06-04
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI DVIRAČIŲ MARATONĄ „VELOMARATONAS 2019“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI DVIRAČIŲ MARATONĄ „VELOMARATONAS 2019“

 

2019 m. birželio 4 d.   Nr. A30-1158/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.2 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Nacionalinis automobilių klubas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriui organizuoti dviračių maratoną „Velomaratonas 2019“:

1.1. įrengti ir nuo 2019 m. birželio 10 d. iki rugpjūčio 19 d. viešinti dviračių maratoną pristatančius stendus Vingio parke ir jo prieigose, o nuo liepos 29 d. iki rugpjūčio 17 d. – reklamines vėliavas Neries upės krantinėje prie Olimpiečių gatvės ir Vingio parke, užtikrinant reklamos priemonių priežiūrą ir estetinį vaizdą;

2019 m. liepos 25 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-1584/19 redakcija

 

1.2. nuo 2019 m. rugpjūčio 5 iki 19 d. pakabinti dviračių maratoną viešinančius tentus virš Gedimino prospekto, V. Kudirkos, J. Jasinskio, A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, A. Jakšto, Architektų, T. Narbuto, T. Kosciuškos, Justiniškių, Žemaitės, Švitrigailos, J. Basanavičiaus ir Kauno gatvių, Laisvės ir Savanorių prospektų;

1.3. nuo rugpjūčio 12 iki 19 d. Gedimino prospekte pakabinti dviračių maratoną viešinančias vėliavėles;

1.4. nuo rugpjūčio 16 d. 6 val. iki rugpjūčio 19 d. 8 val. įrengti dalyvių registracijos centrą Nepriklausomybės aikštėje;

1.5. rugpjūčio 12 d. įrengti laikinus kelio ženklus, draudžiančius rugpjūčio 18 d. sustoti ir stovėti transporto priemonėms Upės ir Vytauto gatvėse;

1.6. nuo rugpjūčio 17 d. 14 val. pradėti paruošiamuosius darbus laikiniems kelio ženklams įrengti visoje maratono trasoje nedraudžiant transporto eismo;

1.7. rugpjūčio 17 d. 7 val. pradėti paruošiamuosius darbus Nepriklausomybės aikštėje ir Gedimino prospekte;

1.8. rugpjūčio 18 d. 5–18 val. organizuoti dviračių maratoną „Velomaratonas 2019“: dalyviams startuoti Nepriklausomybės aikštėje bei važiuoti Gedimino prospektu (nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų), Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos gatvėmis, privažiavus iki transporto žiedo apsisukti ir važiuoti tomis pačiomis gatvėmis atgal per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve iki Baltojo tilto ir atgal A. Goštauto gatve ir Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius (viešąją įstaigą „Nacionalinis automobilių klubas“ ):

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos dviračių maratono metu ir jam pasibaigus sutvarkymo (iki rugpjūčio 19 d. 6 val.), šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dviračių maratono metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo dviračių maratono metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.4. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.5. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą dviračių maratono metu;

2.6. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas dviračių maratono metu;

2.7. starto ir finišo vietą Nepriklausomybės aikštėje suderinti su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija;

2.8. stendų pastatymą Vingio parke papildomai suderinti su viešąja įtaiga Vilniaus miesto parkai;

2.9. užtikrinti dviračių maratono dalyvių ir žiūrovų saugumą – pastatyti apsaugines tvoras maratono trasoje;

2.10. užtikrinti, kad dviračių maratono metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.11. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir aikštės, išskyrus dviračių maratono transportą;

2.12. užtikrinti, kad paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu nebūtų trikdomas lauko kavinių bei šalia maratono trasos esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas;

2.13. pasirašyti su Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po renginio (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) perdavimo ir priėmimo aktą;

2.14. iki rugpjūčio 12 d. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.15. numatyti ir iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.16. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.17. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.18. parengti ir kartu su kelio ženklais pastatyti schemas, kuriose aiškiai matytųsi rugpjūčio 18 d. vykstančio dviračių maratono teritorijoje uždaromos gatvės ir galimi dviračių maratono teritorijos apvažiavimo maršrutai;

2.19. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.20. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.21. starto ir finišo vietoje pastatytą techninę įrangą išmontuoti iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. 6 val., dviračių maratono trasoje pastatytas tvoras nuo važiuojamosios dalies patraukti iš karto pasibaigus dviračių maratonui, o jas surinkti ir išvežti iš renginio teritorijos kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 19 d. 6 val.;

2.22. užtikrinti galimybę 2019 m. rugpjūčio 18 d. 12–13 val. Katedros aikštėje vyksiančio renginio dalyviams su automobiliais laisvai išvažiuoti Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis per Karaliaus Mindaugo tiltą.

3. N u s t a t a u,  kad:

3.1. 2019 m. rugpjūčio 18 d. 4.30–18 val. draudžiamas transporto eismas ir draudžiama statyti transporto priemones visoje dviračių maratono trasoje;

3.2. Savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nurodyta tvarka Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose dviračių maratono metu 2019 m. rugpjūčio 18 d. galioja ir kitose stovėjimo zonose.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą bėgimo metu;

4.2. Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui 2019 m. rugpjūčio 17 ir 18 d. padėti renginio organizatoriams užtikrinti laikinų kelio ženklų, draudžiančių sustoti ir stovėti, laikymąsi. Imtis aktyvių veiksmų, susisiekti su automobilių valdytojais, kad iki renginio pradžios automobiliai iš renginio teritorijos būtų pašalinti;

4.3. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

4.4. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

4.4.1. 2019 m. rugpjūčio 17–18 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.4.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. rugpjūčio 18 d. dviračių maratono trasoje pakeisti viešojo maršrutinio transporto eismą, per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti keleivius apie pasikeitimus, pagal poreikį numatyti šviesoforų darbo perjungimą į mirksintį režimą dviračių maratono trasoje;

4.4.3. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti Senamiesčio turistinius autobusus apie eismo ribojimus 2019 m. rugpjūčio 17–18 d.;

4.4.4. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ rugpjūčio 17 d. pagal dviračių maratono organizatorių pateiktą schemą organizatoriams pateikti 800 metrų  laikinų tvorelių dviračių maratono saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus maratonui; 

4.4.5. dviračių maratono trasoje užtikrinti maksimaliai saugią gatvių dangą, rugpjūčio 15 ir 16 d. panaikinti duobes;

4.4.6. rugpjūčio 15 ir 16 d. dviračių maratono trasoje nuvalyti dulkes, smulkų smėlį (ypač smėlio sankaupas šalia bortelių) ir surinkti šiukšles nuo gatvių važiuojamosios dalies, Arsenalo ir T. Vrublevskio gatvių sankryžoje esančius grindinio tarpelius užpilti cemento ir žvyro mišiniu;

4.4.7. pagal galimybes starto ir finišo vietos prieigose (prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų) pastatyti atliekų rūšiavimo konteinerius.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus dviračių maratono metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS - ĮSAKYMAS - A30-1584/19 - 2019-07-25
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-06-04 ĮSAKYMO NR. A30-1158/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI DVIRAČIŲ MARATONĄ „VELOMARATONAS 2019“ PAKEITIMO
Į pradžią