Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1168/19 2019-06-11
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-05-28 ĮSAKYMO <br> NR. A30-1092/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BADMINTONO TURNYRĄ „VILNIAUS PLUNKSNA“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-05-28 ĮSAKYMO

NR. A30-1092/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BADMINTONO TURNYRĄ „VILNIAUS PLUNKSNA“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 11 d.   Nr. A30-1168/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. A30-1092/19 „Dėl leidimo organizuoti badmintono turnyrą „Vilniaus plunksna“ 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos tinklų Lukiškių aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas;“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią