Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1326/19 2019-06-28
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „PARALYŽIUS“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „PARALYŽIUS“

 

2019 m. birželio 28 d.   Nr. A30-1326/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Čiobreliai“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Paralyžius“ (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka apsitverti ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas ir pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2019 m. liepos 15 d. 5–17 val. ir liepos 16 d. 5–9 val. filmuoti šalia pastato Gedimino pr. 31, nuo liepos 14 d. 16 val. iki liepos 16 d. 9 val. rezervuojant 7 automobilių stovėjimo vietas šalia pastato V. Putvinskio-Putvio g. 32A ir pastatant palapinę Žemaitės skvere;

1.2. liepos 16 d. 11–14 val. filmuoti šalia pastato Tuskulėnų g. 5, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą minėtoje gatvėje, liepos 16 d. 8–14 val. rezervuojant 10 automobilių stovėjimo vietų ir pastatant palapinę šalia pastato Tuskulėnų g. 5;

1.3. liepos 16 d. 15–17 val. filmuoti šalia pastato Kazliškių g. 17;

1.4. liepos 18 d. 7–19 val. filmuoti Bernardinų sode, 7 techninius automobilius pastatant šalia pastato Barboros Radvilaitės g. 6C ženklo „sustoti ir stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje;

1.5. liepos 19 d. 7–19 val. filmuoti šalia pastato P. Vileišio g. 18, nuo liepos 18 d. 16 val. iki liepos 19 d. 19 val. rezervuojant 7 automobilių stovėjimo vietas ir pastatant palapinę  šalia pastato P. Vileišio g. 18;

1.6. liepos 22 d. 7–10 val. filmuoti Rūdninkų gatvėje, nuo liepos 21 d. 18 val. iki liepos 22 d. 10 val. rezervuojant 10 automobilių stovėjimo vietų Arklių gatvėje šalia Šv. Juozapo aikštės ir pastatant palapinę Šv. Juozapo aikštėje;

1.7. liepos 22 d. 11–19 val. filmuoti Antakalnio gatvėje, rezervuojant 7 automobilių stovėjimo vietas ir pastatant palapinę šalia pastato P. Vileišio g. 18;

1.8. liepos 23 d. 7–9 val. filmuoti Etmonų gatvėje, nuo liepos 22 d. 17 val. iki liepos 23 d. 9 val. rezervuojant 10 automobilių stovėjimo vietų Arklių gatvėje šalia Šv. Juozapo aikštės ir 1 automobilių stovėjimo vietą šalia pastato Etmonų g. 6, pastatant palapinę Šv. Juozapo aikštėje;

1.9. liepos 23 d. 10–15 val. filmuoti Oslo gatvėje, nuo liepos 22 d. 20 val. iki liepos 23 d. 15 val. rezervuojant 10 automobilių stovėjimo vietų šalia pastato Geležinio Vilko g. 2A;

1.10. liepos 23 d. 16–19 val. filmuoti šalia pastato M. K. Čiurlionio g. 15, liepos 23 d. 7–19 val. rezervuojant 10 automobilių stovėjimo vietų šalia pastatų M. K. Čiurlionio g. 17 ir 19;

1.11. liepos 24 d. 7–15 val. filmuoti K. Kalinausko, Algirdo ir Mindaugo gatvėse, rezervuojant 10 automobilių stovėjimo vietų šalia pastato K. Kalinausko g. 21;

1.12. liepos 25 d. 7–10 val. filmuoti šalia pastato Universiteto g. 2A, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą minėtoje gatvėje, nuo liepos 24 d. 18 val. iki liepos 25 d. 10 val. rezervuojant 7 automobilių stovėjimo vietas Liejyklos gatvėje;

1.13. liepos 25 d. 11–15 val. filmuoti Vokiečių gatvėje, nuo liepos 24 d. 17 val. iki liepos 25 d. 15 val. rezervuojant 10 automobilių stovėjimo vietų Arklių gatvėje šalia Šv. Juozapo aikštės ir pastatant palapinę Šv. Juozapo aikštėje;

1.14. liepos 25 d. 17–19 val. filmuoti Gaono gatvėje, liepos 25 d. 7–19 val. rezervuojant 5 automobilių stovėjimo vietas Gaono gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje;

1.15. liepos 29 d. 9–11.30 val. filmuoti Tuskulėnų rimties parko transporto stotelėje, netrikdant viešojo transporto eismo ir šalia pastatant papildomus suoliukus stotelėje laukiantiems viešojo transporto;

1.16. liepos 30 d. 8–19 val. filmuoti šalia pastato Tuskulėnų g. 5, rezervuojant 10 automobilių stovėjimo vietų ir pastatant palapinę šalia pastato Tuskulėnų g. 5;

1.17. rugpjūčio 1 d. 7–19 val. filmuoti šalia pastato Latvių g. 26, nuo liepos 31 d. 16 val. iki rugpjūčio 1 d. 19 val. rezervuojant 15 automobilių stovėjimo vietų šalia pastato Latvių g. 26;

1.18. rugpjūčio 2 d. 11.30–15 val. filmuoti Raugyklos gatvėje, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą, nuo rugpjūčio 1 d. 17 val. iki rugpjūčio 2 d. 15 val. rezervuojant 7 automobilių stovėjimo vietas šalia pastato Šv. Stepono g. 20.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorę viešąją įstaigą „Čiobreliai“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad kaskart pasibaigus filmavimui per vieną valandą būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, taip pat atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimų metu;

2.5. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. numatyti ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.9. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.10. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.11. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimo vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.12. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.13. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.14. filmavimus organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo;

2.15. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią