Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-386/19 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-11 ĮSAKYMO NR. 40-354/19 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADOMO BUŽINSKO ĮGALIOJIMŲ“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-11 ĮSAKYMO NR. 40-354/19 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADOMO BUŽINSKO ĮGALIOJIMŲ“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d.   Nr. 40- 386/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1531 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 40-345/19 „Dėl Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų kuruojamų struktūrinių padalinių ir veiklos sričių nustatymo“,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų “:

1. Išdėstau 1.10 papunktį taip:

„1.10. suteikti kuruojamų struktūrinių padalinių vadovams sveikatos dienas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu;“.

2. Papildau 1.11 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

„1.11. pasirašyti motyvuotus atsisakymus išduoti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.“

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią