Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2809/19 2019-10-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-24 ĮSAKYMO <br> NR. 30-2724/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDUS“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-24 ĮSAKYMO

NR. 30-2724/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDUS“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 30 d.   Nr. 30-2809/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 30-2724/19 „Dėl leidimo organizuoti Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus“ 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką atlaidų metu Aušros Vartų gatvėje;

3.2. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui 2019 m. lapkričio 10 d. iki 8 val. ir lapkričio 17 d. iki 8 val. pastatyti 2 biotualetus Aušros Vartų gatvėje;

3.3. Eismo organizavimo skyriui:

3.3.1. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ suderinti su organizatoriais ir 2019 m. lapkričio 10 d. ir 17 d. iki 8 val. organizuoti laikinųjų tvorelių (100 m) pastatymą Aušros Vartų gatvėje, o lapkričio 10 d. ir 17 d. po 20 val. organizuoti jų išvežimą;

3.3.2. 2019 m. lapkričio 10 d. ir 17 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti.“

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                         Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią