Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2823/19 2019-10-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI IŠKILMINGĄ RIKIUOTĘ IR PARADĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI IŠKILMINGĄ RIKIUOTĘ IR PARADĄ

 

2019 m. spalio 31 d.   Nr. 30-2823/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Protokolo skyriui 2019 m. lapkričio 21 d. 19–21 val. organizuoti repeticiją Katedros aikštėje, o lapkričio 23 d. paradą: 11.30 val. Lietuvos kariuomenės kariams žygiuoti nuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus ir Šventaragio gatvėmis iki Katedros aikštės, kur 12 val. vyks iškilminga karių rikiuotė, o 12.30 val. kariams žygiuoti iš Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės (renginio dalyvių transportą statyti A. Goštauto gatvėje prie Lietuvos Respublikos Seimo).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti švarą ir tvarką repeticijos ir renginio metu, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginio metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad repeticijos ir renginio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.4. repeticiją organizuoti netrikdant transporto ir pėsčiųjų eismo ir laikantis Kelių eismo taisyklių reikalavimų.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą 2019 m. lapkričio 23 d. 11.30–13.00 val. palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti saugų eismą renginio metu ir riboti transporto eismą žygiavimo metu;

3.2. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui organizuoti teritorijos prieš renginį ir jam pasibaigus sutvarkymą, prireikus organizuoti sniego valymą ir pabarstymą smėliu;

3.3. Eismo organizavimo skyriui:

3.3.1. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nustatyta tvarka suderinti schemą ir nuo 2019 m. lapkričio 21 d. 18 val. iki lapkričio 23 d. 13.30 val. prie Katedros varpinės automobilių stovėjimo aikštelėje įrengti laikinuosius kelio ženklus dėl stovėjimo vietų renginio dalyviams rezervacijos;

3.3.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ ir uždarąja akcija bendrove „Grinda“  2019 m. lapkričio 23 d. 12.20 val. nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Šventaragio ir Vilniaus gatvėmis, o 13 val. juos pakelti.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginio metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                         Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią