Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2893/19 2019-11-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „JAUNASIS VALANDERIS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „JAUNASIS VALANDERIS“

 

2019 m. lapkričio 11 d.   Nr. 30-2893/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Ahil“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Jaunasis Valanderis“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2019 m. lapkričio 12–13 d. filmuoti Sapiegų parke, nuo lapkričio 11 d. 7 val. iki lapkričio 13 d. 21 val. rezervuoti 30 automobilių stovėjimo vietų Gailestingųjų Seserų gatvėje;

1.2. 2019 m. lapkričio 14 d. 7–17 val. filmuoti šalia pastato Didžioji g. 7, nuo lapkričio 13 d. 19 val. iki lapkričio 14 d. 17 val. rezervuoti 15 automobilių stovėjimo vietų Rotušės aikštės gatvėje;

1.3. 2019 m. lapkričio 14 d. 7–11 val. filmuoti šalia pastato Gynėjų g. 14, trumpam (iki 2 min.) stabdant pėsčiųjų eismą, nuo lapkričio 13 d. 18 val. iki lapkričio 14 d. 11 val. rezervuoti 10 automobilių stovėjimo vietų A. Tumėno gatvėje ir 6 vietas Gynėjų gatvėje;

1.4. 2019 m. lapkričio 15 d. 8–14 val. filmuoti šalia pastato K. Sirvydo g. 6, draudžiant transporto priemonių eismą K. Sirvydo gatvės dalyje nuo Tilto iki Šv. Jurgio gatvės, nuo lapkričio 14 d. 15 val. iki lapkričio 15 d. 15 val. rezervuoti 20 automobilių stovėjimo vietų K. Sirvydo ir Ž. Liauksmino gatvėse, o nuo lapkričio 14 d. 6 val. iki lapkričio 15 d. 17 val. rezervuoti 40 automobilių stovėjimo vietų A. Vienuolio gatvėje;

1.5. 2019 m. lapkričio 15 d. 13.00–16.30 val. filmuoti šalia pastato Lvovo g. 25, 13–15 val. draudžiant transporto priemonių eismą Lvovo gatvės vienoje eismo juostoje priešais minėtą pastatą;

1.6. 2019 m. lapkričio 27 d. 7–18 val. filmuoti šalia pastato K. Sirvydo g. 6, nuo lapkričio 26 d. 15 val. iki lapkričio 27 d. 18 val. rezervuoti 20 automobilių stovėjimo vietų K. Sirvydo ir Ž. Liauksmino gatvėse, o nuo lapkričio 26 d. 6 val. iki lapkričio 27 d. 17 val. rezervuoti 40 automobilių stovėjimo vietų A. Vienuolio gatvėje;

1.7. nuo 2019 m. lapkričio 28 d. 15 val. iki gruodžio 1 d. 1 val. filmuoti gyvenamųjų namų kieme tarp pastatų Ukmergės g. 208, 210, 212 ir 214, trumpam (iki 3 min.) ribojant pėsčiųjų eismą, nuo lapkričio 27 d. 8 val. iki gruodžio 1 d. 1 val. drausti transporto eismą ir transporto priemonių statymą minėtų namų kiemuose;

1.8. nuo 2019 m. gruodžio 4 d. 15 val. iki gruodžio 5 d. 3 val. filmuoti Sapiegų parke, nuo gruodžio 3 d. 7 val. iki gruodžio 5 d. 3 val. rezervuoti 30 automobilių stovėjimo vietų Gailestingųjų Seserų gatvėje;

1.9. nuo 2019 m. gruodžio 6 d. 15 val. iki gruodžio 7 d. 1 val. filmuoti šalia pastato Ukmergės g. 202, nuo gruodžio 5 d. 7 val. iki gruodžio 7 d. 1 val. rezervuoti automobilių stovėjimo aikštelę šalia pastato Ukmergės g. 202.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių uždarąją akcinę bendrovę „Ahil“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad pasibaigus kiekvienam filmavimui būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimo metu;

2.5. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.9. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.10. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.11. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimų vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.12. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.13. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.14. filmavimus organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo;

2.15. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią