Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2267/19 2019-11-11
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP GELEŽINIO VILKO IR MOKSLININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (MOKSLININKŲ G. 6, <br> KADASTRO NR. 0101/0008:1175) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP GELEŽINIO VILKO IR MOKSLININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (MOKSLININKŲ G. 6,

KADASTRO NR. 0101/0008:1175) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. lapkričio 11 d.   Nr. A30- 2267/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u   inicijuoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054375), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-647 ,,Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą: patikslinti sklypo dalyse, pažymėtose skaičiais 83, 135, 136, 137 ir 78, 130, 131, 132, 133, 134, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u  planavimo darbų programą koreguojamo detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią