Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2266/19 2019-11-11
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO AGRASTŲ G. 26 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO AGRASTŲ G. 26  FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. lapkričio 11 d.   Nr. A30-2266/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo  taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

1.  N u s t a t a u, kad pradedamas rengti apie 730 (septynių šimtų trisdešimties) kv. m žemės sklypo Agrastų g. 26 formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

2.  P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

2.1. parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus;

2.2. nustatyta tvarka kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimų pateikimo.

             

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią