Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2274/19 2019-11-11
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI „KALĖDŲ SOSTINĖJE 2019“ RENGINIUS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI „KALĖDŲ SOSTINĖJE 2019“ RENGINIUS

 

2019 m. lapkričio 11 d.   Nr. A30- 2274/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.4 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u:

1.1. biudžetinei įstaigai Vilniaus kultūros centrui kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi organizuoti „Kalėdų sostinėje 2019“ renginius Bernardinų sode, Katedros, Vinco Kudirkos, Rotušės aikštėse ir Odminių skvere pagal organizatorių iš anksto numatytą ir parengtą renginių programą (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka aptverti renginių vietas ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas):

1.1.1. 2019 m. lapkričio 23 d. 14 val. pradėti Kalėdų eglės, scenos ir kitos įrangos montavimo darbus, o lapkričio 30 d. 19–23 val. organizuoti Kalėdų eglės įžiebimo ceremoniją Katedros aikštėje, pagal suderintą grafiką išjungti gatvių apšvietimą Katedros aikštėje ir jos prieigose (scenos demontavimo darbus atlikti iki gruodžio 4 d. 10 val., o Kalėdų eglės demontavimo darbus atlikti iki 2020 m. sausio 12 d.);

1.1.2. 2019 m. lapkričio 23 d. 14 val. pradėti paruošiamuosius Kalėdų miestelio montavimo darbus, prekybos namelius ir paviljonus pastatant Katedros aikštėje, o nuo lapkričio 30 d. iki 2020 m. sausio 7 d. kiekvieną dieną 10–24 val. organizuoti Kalėdų miestelį Katedros aikštėje (demontavimo darbus atlikti iki 2020 m. sausio 12 d.);

1.1.3. nuo 2019 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. sausio 7 d. organizuoti renginį „Kalėdinis traukinukas“:

1.1.3.1. darbo dienomis 12–21 val. kasdien traukinukui važiuoti pagal Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sudarytą ir su biudžetine įstaiga Vilniaus kultūros centru suderintą maršrutą pagal grafiką nuo Odminių skvero, sustojant prie Rotušės aikštės ir Odminių skvero specialiai įrengtose kalėdinio traukinuko stotelėse; 

1.1.3.2. poilsio ir švenčių dienomis 11–22 val. (išskyrus 2019 m. gruodžio 15 d. 8–15 val.) kasdien traukinukui važiuoti pagal Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sudarytą ir su biudžetine įstaiga Vilniaus kultūros centru suderintą maršrutą pagal grafiką nuo Odminių skvero, sustojant prie Rotušės aikštės ir Odminių skvero specialiai įrengtose kalėdinio traukinuko stotelėse; 

1.1.4. 2019 m. lapkričio 15 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus (pastatyti prekybos paviljonus), lapkričio 30 d. 17 val. organizuoti Kalėdų eglės įžiebimo ceremoniją Rotušės aikštėje, o nuo lapkričio 30 d. iki 2020 m. sausio 7 d. 10–24 val. organizuoti Kalėdų miestelį Rotušės aikštėje (visus demontavimo darbus atlikti iki 2020 m. sausio 12 d.);

1.1.5. 2019 m. lapkričio 30 d. ir nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2020 m. sausio 1 d. vykdyti prekybą šviečiančiais žaislais Odminių skvere;

1.1.6.  2019 m. gruodžio 7 d. 14 val. Katedros aikštėje organizuoti renginį „Sveikas Kalėdų seneli“;

1.1.7. 2019 m. gruodžio 15 d. 18 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o gruodžio 17–22 d. 10–22 val. organizuoti Kalėdų miestelio projektą „Dizaino skveras“, kurio metu bus vykdoma prekyba Vinco Kudirkos aikštėje (demontavimo darbus atlikti iki gruodžio 23 d. 15 val.);

1.1.8. 2019 m. gruodžio 20 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus ir repeticijas (Katedros aikštėje pastatyti du konteinerius-namukus), o gruodžio 25–29 d. 17.05, 18.15, 19.30 ir 20.05 val. organizuoti renginį „3D kalėdinė pasaka“ Katedros aikštėje ant Vilniaus arkikatedros pastato sienos, repeticijų ir pasakų demonstravimo metu išjungti gatvių apšvietimą Katedros aikštėje ir jos prieigose (demontavimo darbus atlikti iki gruodžio 31 d.);

1.1.9. nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki 2020 m. sausio 12 d. kalėdinėmis dekoracijomis papuošti pėsčiųjų tiltus T. Narbuto gatvėje, Vilniaus vakariniame aplinkkelyje ir Vingio parko pėsčiųjų tiltą (Birutės gatvėje);

1.1.10. 2019 m. gruodžio 29 d. pradėti paruošiamuosius darbus, o nuo gruodžio 31 d. 22 val. iki 2020 m. sausio 1 d. 3 val. organizuoti muzikinę šviesų projekciją ant Katedros varpinės bokšto, nuo gruodžio 31 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 24 val. organizuoti naujametinius fejerverkus Bernardinų sode ir Pilies skvere (demontavimo darbus atlikti iki 2020 m. sausio 1 d. 8 val.);

1.1.11. 2020 m. sausio 6 d. 16.30–19.00 val. organizuoti Trijų karalių eiseną dalyviams einant nuo Aušros vartų Aušros Vartų, Didžiąja ir Pilies gatvėmis iki Katedros aikštės;

1.1.12. 2020 m. sausio 7 d. 14–19 val. organizuoti stačiatikių Kalėdų šventę Katedros aikštėje;

1.1.13. nuo 2019 m. lapkričio 29 d. iki 2020 m. sausio 26 d. pagal su seniūnijomis sudarytą grafiką seniūnijose organizuoti Šv. Kristoforo šviesos instaliaciją.

2019 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3079/19 redakcija

 

1.2. viešajai įstaigai „Sveikas miestas“, viešajai įstaigai Renginių aptarnavimo valdybai, Vilniaus ekstremalių sporto šakų klubui „Arena“ nuo lapkričio 11 d. pradėti paruošiamuosius čiuožyklos įrengimo darbus (elektros atvedimo, scenos ir kitos įrangos montavimo), o gruodžio 6 d. 17 val. organizuoti Kalėdų miestelio projekto „Kalėdų čiuožykla“ atidarymą Lukiškių aikštėje. Čiuožykla veiks nuo 2019 m. gruodžio 6 d. iki 2020 m. kovo 8 d. pirmadieniais–penktadieniais  
12–22 val. ir šeštadieniais–sekmadieniais 10–22 val., o prekyba vyks ir bus teikiamos paslaugos kasdien 9–24 val. (baigiamuosius darbus atlikti iki 2021 m. kovo 23 d.).

2019 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3079/19 redakcija

 

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. biudžetinę įstaigą Vilniaus kultūros centrą:

2.1.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.1.2. sudaryti sutartį dėl Kalėdinių miestelių (Katedros ir Rotušės aikštėse) teritorijų renginių metu (kasdien) ir jiems pasibaigus sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, taip pat atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.1.3. renginių metu Katedros ir Rotušės aikštėse pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.1.4. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus ir licencijas prekiauti Katedros ir Rotušės aikštėse organizuojamų renginių metu;

2.1.5. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti Vinco Kudirkos aikštėje ir Odminių skvere organizuojamų renginių metu;

2.1.6. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

2.1.7. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.1.8. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones, o prekybos vietų išdėstymo schemą suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

2.1.9. renginių vietą ir laiką Katedros aikštėje papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Bernardinų sode – su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“, Rotušės aikštėje – su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše;

2.1.10. sceną ir kitą įrangą Vinco Kudirkos aikštėje statyti pagal suderintą schemą, neužstojant paminklo Vincui Kudirkai;

2.1.11. užtikrinti, kad paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų ir renginių metu nebūtų trikdomas šalia renginių vietų esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas, neužstoti privažiuoti ir įeiti į pastatus skirtų kelių;

2.1.12. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.1.13. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus renginių transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.1.14. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.1.15. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis, išskyrus 1.1.9 papunktyje nurodytus renginius;

2.1.16. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir turto apsaugos renginių metu užtikrinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.1.17. parengti leidimus renginio ,,Kalėdos sostinėje 2019“ dalyvių automobiliams, kad Kalėdų miestelio dalyviai galėtų įvažiuoti į renginių teritorijas iškrauti ir pakrauti prekes ir įrangą renginių metu (krauti prekes leidžiama nuo 22 iki 9 val.);

2.1.18. elektros energijos tiekimo poreikį suderinti su Infrastruktūros skyriaus Statybų poskyriu ir uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.1.19. gatvių apšvietimo išjungimo ir įjungimo grafiką renginių metu Katedros aikštėje ir jos prieigose suderinti su Infrastruktūros skyriaus Statybų poskyriu;

2.1.20. aptverti pirotechnikos paleidimo vietų teritorijas, pastatyti apsaugines tvoreles ir užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.1.21. sudaryti galimybę Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro paskirtam vertėjui versti renginius į gestų kalbą (jei renginių metu įrengiamas ekranas, vertimas į gestų kalbą turi būti transliuojamas ir ekrane);

2.1.22. pateikti Licencijavimo ir leidimų skyriui asmenų, kuriems siūloma prekiauti ir teikti  paslaugas „Kalėdų sostinėje 2019“ renginiuose, sąrašą;

2.2. viešąją įstaigą „Sveikas miestas“:

2.2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijų renginių metu (kasdien) ir jiems pasibaigus sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.2.3. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.2.4. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus ir licencijas prekiauti Lukiškių aikštėje organizuojamų renginių metu;

2.2.5. pasirašyti su Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po renginio (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) perdavimo ir priėmimo aktą;

2.2.6. nestatyti  renginio įrangos ir čiuožyklos ant Lukiškių aikštėje esančių atminimo lentų;

2.2.7. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.2.8. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus renginių transportą;

2.2.9. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės transporto eismui, dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.2.10. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis;

2.2.11. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir turto apsaugos renginių metu užtikrinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.2.12. prireikus elektros energijos tiekimo, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ dėl prisijungimo prie elektros energijos Lukiškių aikštėje;

2.2.13. prireikus vandens tiekimo sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus vandenys“ ir viešojo tualeto Lukiškių aikštėje administratoriumi.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. 2019 m. lapkričio 30 d. 16–18 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Didžiojoje gatvėje ir aplink Rotušės aikštę, o 18–23 val. draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėse, taip pat Gedimino prospekte nuo Vilniaus iki Šventaragio gatvės draudžiant įvažiuoti iš šalutinių gatvių;

3.2. nuo 2019 m. gruodžio 31 d. 23 val. iki 2020 m. sausio 1 d. 1 val. draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėse.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą renginių metu, 2020 m. sausio 6 d. 16.30–19.00 val. Trijų karalių eisenos metu užtikrinti policijos palydą;

4.2. Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti, teikti paslaugas ir licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Kalėdų miestelio metu Katedros, Lukiškių, Rotušės, Vinco Kudirkos aikštėse ir Odminių skvere;

4.3. Eismo organizavimo skyriui:

4.3.1. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2019 m. lapkričio 24 d. 8 val. iki 2020 m. sausio 12 d. rezervuoti automobilių stovėjimo aikštelę prie Katedros aikštės, taip pat pagal organizatorių poreikį rezervuoti automobilių stovėjimo vietas Šventaragio ir Barboros Radvilaitės, Maironio, Didžiojoje, Vokiečių gatvėse, įrengti laikinuosius kelio ženklus ir aptverti nurodytas automobilių stovėjimo vietas;

4.3.2. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir 2019 m. lapkričio 30 d. ir gruodžio 31 d. įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą 2019 m. lapkričio 30 d. ir gruodžio 31 d. vyksiančių renginių metu;

4.3.3. 2019 m. lapkričio 30 d. ir 2020 m. sausio 1 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.3.4. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ pagal su organizatoriais suderintą grafiką ir schemas organizatoriams lapkričio 15 d. pateikti 120 metrų tvorų Rotušės aikštėje, lapkričio 23 d. 360 metrų Katedros aikštėje, gruodžio 14 d. šalia pastato Lukiškių skg. 6 60 metrų laikinųjų tvorelių renginių saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus renginiams;

4.3.5. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ sudaryti ir su biudžetine įstaiga Vilniaus kultūros centru suderinti nuo 2019 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. sausio 7 d. organizuojamo renginio „Kalėdinis traukinukas“ maršrutą ir įrengti kalėdinio traukinuko stoteles prie Rotušės ir šalia Odminių skvero;

4.3.6. kartu su Savivaldybės įmone „Grinda“ ir Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2019 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. sausio 7 d. darbo dienomis iki 21 val., o poilsio ir švenčių dienomis iki 23 val. Pilies gatvės pradžioje nestatyti stulpelių;

4.3.7. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. lapkričio 30 d. gruodžio 31 d. ir 2020 m. sausio 1 d. renginių metu pakeisti viešojo maršrutinio transporto eismą 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytose gatvėse, per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti keleivius apie pasikeitimus, pagal poreikį numatyti šviesoforų darbo perjungimą į mirksintį režimą iškilmių teritorijoje;

4.4. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui:

4.4.1. prireikus organizuoti Katedros, Vinco Kudirkos, Lukiškių ir Rotušės aikštėse sniego nukasimo ir išvežimo darbus renginių metu (taip pat paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu);

4.4.2. organizuoti Katedros, Rotušės ir Lukiškių aikščių ir jų prieigų sutvarkymą „Kalėdos sostinėje 2019“ renginių metu ir jiems pasibaigus;

4.4.3. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ pagal su seniūnijomis sudarytą grafiką užtikrinti Šv. Kristoforo instaliacijos pervežimą ir įrengimą grafike nurodytose vietose.

2019 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3079/19 redakcija

 

4.5. Infrastruktūros skyriui:

4.5.1. kartu su uždarąja akcine bendrove ,,Vilniaus apšvietimas“ organizuoti gatvių apšvietimo išjungimą ir įjungimą Katedros aikštėje ir jos prieigose 2019 m. lapkričio 30 d.
18.30–23.00 val. Kalėdų eglės įžiebimo ceremonijos metu ir pagal šio įsakymo 1.1.8 ir 1.1.10 papunkčiuose nurodytą ir su organizatoriais suderintą grafiką ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

4.5.2. kartu su uždarąja akcine bendrove ,,Vilniaus apšvietimas“ nuo 2019 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. sausio 7 d. pagal technines galimybes užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos tinklų Katedros aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

4.5.3. kartu su uždarąja akcine bendrove ,,Vilniaus apšvietimas“ užtikrinti 1.1.9 papunktyje nurodytų tiltų ir Rotušės aikštėje esančių medžių papuošimų prijungimą, taip pat pagal grafiką užtikrinti 1.1.13 papunktyje nurodytos Šv. Kristoforo instaliacijos apšvietimą ir padengti visas su papuošimų prijungimą ir elektros energijos sąnaudomis susijusias išlaidas.

2019 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3079/19 redakcija

 

4.6. Sveikatos apsaugos skyriui užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą 2019 m. lapkričio 30 d. 16–18 val. Rotušės aikštėje, 18–23 val. Katedros aikštėje ir nuo 2019 m. gruodžio 31 d. 23 val. iki 2020 m. sausio 1 d. 3 val. Katedros aikštėje.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus renginių  metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3079/19 - 2019-11-29
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-11-11 ĮSAKYMO NR. A30-2274/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI „KALĖDŲ SOSTINĖJE 2019“ RENGINIUS“ PAKEITIMO
Į pradžią