Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-269/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ (MP-5 IR MP-6) TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ (MP-5 IR MP-6) TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. 22-269/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu:

1.    T v i r t i n u  pridedamus:

1.1.        Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymą (MP-5);

1.2.        Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymą (MP-6).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės mero 2015 m. balandžio 23 d. potvarkio Nr.22-46 „Dėl mero patarėjų, tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjo pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.1 papunktį.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
22-269/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ (MP-5 IR MP-6) TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
22-269/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ (MP-5 IR MP-6) TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią