Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2278/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS (LIETAVIŠKIŲ G. 88C IR KITIEMS) SUTEIKIMO IR KEITIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ JE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS (LIETAVIŠKIŲ G. 88C IR KITIEMS) SUTEIKIMO IR KEITIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ JE

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. A30- 2278/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.4 papunkčiu:

1. S u t e i k i u  adresus žemės sklypams Vilniaus miesto savivaldybėje pagal priedą:

1.1. žemės sklypui Nr. 2 adresą – Lietaviškių g. 88C;

1.2. žemės sklypui Nr. 3 adresą – Rokantiškių g. 1B.

2. K e i č i u  adresą žemės sklypui su pastatu Vilniaus miesto savivaldybėje pagal priedą:

           Rokantiškių g. 1B                               Lietaviškių g. 88D.

          (ankstesnis adresas)                                (naujas adresas)

3. K e i č i u  adreso koordinates žemės sklypams su pastatais Vilniaus miesto savivaldybėje pagal priedą – Rokantiškių g. 1A.

4. N u s t a t a u, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu pakeitus (suteikus) gatvės pavadinimą bus keičiami 1, 2 ir 3 punktuose  nurodytų žemės sklypų adresai.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento priedai:
A30-2278/19 - DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS (LIETAVIŠKIŲ G. 88C IR KITIEMS) SUTEIKIMO IR KEITIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ JE (PRIEDAS)
Į pradžią