Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2289/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 5 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 5 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. A30-2289/19

Vilnius

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

1. N u s t a t a u, kad pradedamas rengti 1200 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) kv. m ploto kitos paskirties žemės sklypo Pylimėlių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0025:1273) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų.

            2.  P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią