Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-270/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GERVELĖ“, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ IR VILNIAUS <br> LOPŠELIO-DARŽELIO „MALŪNĖLIS“ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GERVELĖ“, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ IR VILNIAUS

LOPŠELIO-DARŽELIO „MALŪNĖLIS“ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. 22-270/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu:

1.      T v i r t i n u  pridedamus:

1.1.Vilniaus lopšelio-darželio „Gervelė“ direktoriaus pareigybės aprašymą;

1.2. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus pareigybės aprašymą;

1.3. Vilniaus lopšelio-darželio „Malūnėlis“ direktoriaus pareigybės aprašymą.

2.      P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

2.1.   Vilniaus miesto savivaldybės mero 2017 m. rugpjūčio 28 d. potvarkio Nr. 22-240 „Dėl biudžetinių įstaigų Vilniaus lopšelių-darželių ir darželių direktorių pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.23 papunktį;

2.2.   Vilniaus miesto savivaldybės mero 2017 m. rugpjūčio 28 d. potvarkio Nr. 22-240 „Dėl biudžetinių įstaigų Vilniaus lopšelių-darželių ir darželių direktorių pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.56 papunktį;

2.3. Vilniaus miesto savivaldybės mero 2017 m. lapkričio 2 d. potvarkio Nr. 22-336 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų direktorių pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 14 punktą.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
22-270/19 - DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GERVELĖ“, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ IR VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „MALŪNĖLIS“ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
22-270/19 - DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GERVELĖ“, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ IR VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „MALŪNĖLIS“ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
22-270/19 - DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GERVELĖ“, VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ IR VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „MALŪNĖLIS“ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią