Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2285/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO TOLIMOSIOS SODŲ G. 3 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TOLIMOSIOS SODŲ G. 3 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. A30-2285/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  žemės sklypo Tolimosios Sodų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0074:389) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-54532), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį M 1:500):

1.1. žemės sklypo Nr. 1:

1.1.1. plotą – 580 (penkių šimtų aštuoniasdešimties) kv. m;

1.1.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas indeksu 1;

1.1.3. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – žemės ūkio;

1.1.4. naudojimo būdą – mėgėjų sodo žemės sklypai;

1.1.5. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.); aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 2:

1.2.1. plotą – 405 (keturių šimtų penkių) kv. m;

1.2.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas indeksu 2;

1.2.3. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – žemės ūkio;

1.2.4. naudojimo būdą – mėgėjų sodo žemės sklypai;

1.2.5. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.).

2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. sklypo naudotojai privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypų suformavimo;

2.2. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinami atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

3. S i ū l a u  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje suprojektuotus servitutus.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią