Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2287/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PASICHOLOGUS), PRETENDUOJANČIŲ ĮGYTI MOKYTOJO METODININKO KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ, VERTINTOJŲ GRUPES

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PASICHOLOGUS), PRETENDUOJANČIŲ ĮGYTI MOKYTOJO METODININKO KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ, VERTINTOJŲ GRUPES

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. A30- 2287/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 23 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. 1-125 „Dėl įgaliojimų, susijusių su mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos vykdymu, perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Ritai Balčiūnienei“ 1.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į ikimokyklinio ugdymo įstaigų pateiktus raštus,

d e l e g u o j u  atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus), pretenduojančių įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, vertintojų grupes pagal priedą.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                    Rita Balčiūnienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
A30-2287/19 - DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PASICHOLOGUS), PRETENDUOJANČIŲ ĮGYTI MOKYTOJO METODININKO KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ, VERTINTOJŲ GRUPES (PRIEDAS)
Į pradžią