Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A30-2287/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                               Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                               administracijos direktoriaus pavaduotojo

                                                                                               2019 m.       d.

                                                                                               įsakymo Nr.

                                                                                               priedas

 

 

DELEGUOJAMŲ ATSTOVŲ Į MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS), PRETENDUOJANČIŲ ĮGYTI MOKYTOJO METODININKO KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ,

VERTINTOJŲ GRUPES

SĄRAŠAS

 

 

Eil.

nr.

Vertinamojo vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas,

kvalifikacinė kategorija

Siekiama kategorija

Deleguoto atstovo vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, pareigos, kvalifikacinė kategorija

Pagrindas

1.

Lina Malinauskienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Puriena“ vyresnioji auklėtoja

Auklėtojo metodininko

Dalia Banaitienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Švelnukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Renata Kizeliauskienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ auklėtoja metodininkė

Vilniaus lopšelio-darželio „Puriena“ 

2019-10-25

raštas Nr. SD-135

2.

Natalija Sabaitienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ vyresnioji auklėtoja

Auklėtojo metodininko

Natalja Mustafajeva, Vilniaus lopšelio-darželio „Karuselė“ direktorė;

Svetlana Čistochina, Vilniaus lopšelio-darželio „Daigelis“ auklėtoja metodininkė

Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ 

2019-11-06

raštas Nr. SD-127

3.

Natalija Kuklienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ vyresnioji auklėtoja

Auklėtojo metodininko

Tatjana Šachova, Vilniaus lopšelio-darželio „Bangelė“ l. e. p direktorė;

Kristina Konon,  Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ auklėtoja  metodininkė

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ 

2019-11-11

raštas Nr. SD-209

4.

Gitana Petrauskienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ vyresnioji auklėtoja

Auklėtojo metodininko

Božena Šikšnienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ direktorė;

Irena Grigaitė, Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ auklėtoja  metodininkė

Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ 

2019-11-11

raštas Nr. SD-209

5.

Zhanna Tseika, Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ vyresnioji logopedė

Logopedo metodininko

Laima Bartaškienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė;

Jelena Skibickaja, Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ logopedė metodininkė

Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ 

2019-11-11

raštas Nr. SD-209

 

 

____________________________________________________

Į pradžią