Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-472/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS <br> 2019-10-23 ĮSAKYMO NR. 40-441/19 „DĖL BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (BUS-17) TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2019-10-23 ĮSAKYMO NR. 40-441/19 „DĖL BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (BUS-17) TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. 40-472/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 40-441/19 „Dėl Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo (BUS-17) tvirtinimo“  patvirtintą Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (BUS-17) ir 4.1 papunktį išdėstau taip:

„4.1. turėti pedagogo kvalifikaciją;“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią